Начало на реферати

Релационен моделКардиналност. Броят на кортежите в отношението.

Броят на кортежите в отношението се нарича кардиналност на отношението. Тази характеристика се сменя при всяко добавяне или изтриване на кортежи. Кардиналността е свойство на тялото в отношението и определя текущото състояние на отношението в произволен момент.


Релационна БД. Набор от нормализовани отношения, различаващи се по имена.РБД се състои от отношения, структурата на които се определя с помощта на особен метод, наречен нормализация (normalization).


Алтернативна терминология


Терминологията, използувана в релационните модели често може да доведе до объркване, доколкото между предложените два набора термини съществува още един – трети. Отношението в него се нарича файл (file), кортежите – записи (records), атрибутите – полета (fields). Тази терминология е основана на факта, че физически СУБД може да съхранява отношенията в отделен файл.

В таблица 2 са показани съответствията, съществуващи между гореспоменатите три групи термини.


Таблица 2. Алтернативни варианти на термините в РБД


Официален термин

Първи алтернативен вариант

Втори алтернативен вариант

Отношение

Таблица

Файл

Кортеж

Ред

Запис

Атрибут

Колона

Поле


2. Релационни ключове

Релационен модел facebook image
Публикувано от: Катя Ташева

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.