Начало на реферати

Релационен моделВ съответствие с показаното на фигура 2.1, символите 1 и  дават информация за типа на връзката между съответните класове от обекти. (Символът  се чете "много".) Връзките могат да бъдат разделени на три типа. Например връзката между Books и Authors е от типа много към много и означава, че една книга може да има няколко автора и един и същ автор може да е написал няколко книги. От друга страна връзката между Publishers и Books е от тип едно към много и означава че един издател може да издаде няколко/много книги, но за дадена книга издателят може да бъде само един (или поне така приемаме).


Връзките от типа едно към едно, където всеки елемент от едната страна се свързва с точно един елемент от другата страна на връзката, се срещат доста рядко при проектирането на бази данни. Като пример да разгледаме връзката Contributors-Authors, която е от типа едно към едно. Бихме могли да заменим класа от обекти Contributors с подходящ атрибут на класа Authors така да елиминираме необходимостта от отделен клас от обекти и отделна връзка. От друга страна, ако класът от обекти Contributors има няколко атрибута, които не съвпадат с атрибутите от класа от обекти Authors, то тогава по-добро е решението с отделен клас.


В следващата лекция ще направим реално пълния модел обекти-връзки за примерната база данни LIBRARY.
Релационен модел facebook image
Публикувано от: Катя Ташева

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.