Начало на реферати

Релационен моделЗабележете, че всеки клас от обекти е означен с правоъгълник, атрибутите са означени с елипси, а връзките - с ромбове. Добавянето на новия клас от обекти Contributors се използва, за да се илюстрира един по-особен тип връзка. В частност, щом като сътруд­никът се смята за автор, значи между двата класа от обекти съществува връзката IsA.


Понякога моделът обекти-връзки се нарича семантичен модел, понеже той описва смисловото съдържание на базата данни.Фигура 2.1 Диаграма обективръзки за примерна база данни LIBRARY


Видове връзки
Релационен модел facebook image
Публикувано от: Катя Ташева

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.