Начало на реферати

Регионална политика и регионално развитиеДОКЛАД


ПО ИКОНОМИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ


НА ТЕМА:


РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
.

Една от формите за провеждане на държавно регулиране на стопанството е регионалната политика ,която представлява „специфична сфера на дейност по управление на социално –икономическо и политическо развитие в регионален аспект,отразявайки както връзката на държавата с отделните региони така и връзката между самите региони.

Различията на природните условия и развитието на човешката дейност в отделните части на всяка страна са довели до формирането на обособени райони, населението на тези райони се характеризира със специфика в развитието и културните традиции, опита, религията и своята история. Основното средство за управление на процесите и явленията на дадена територия е регионалната политика.

Регионална политика и регионално развитие facebook image
Публикувано от: Веселин Милков

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.