Начало на реферати

Речник на изобразителните изкуства


първоначално бил внасян от нанкин.пароски порцелан- вид фин порцелан, наподобяващ мрамор.пиета- скулптура на дева мария, оплакваща смъртта на христос.повторно отливане- повторно отливане в използван вече калъп/разпятие- скулптурна композиция с разпъването на христос на кръста.релеф- вид скулптура, при която формите са наполовина издадени напред, без да

са отделени напълно от задния план.сиво-зелена керамика- керамика със светла сиво-зелена глазура.стабилизатор- неподвижна стойка, поддържаща абстрактна конструкция.статив за моделиране- работната маса на скулптора.теракора- неглазирана керамика, изработена от глина и фин пясък.фаянс- фина керамика, украсена с цветна глазура, носеща името на италианския

град фаенца- център на керамичното производство.хризелефантин- статуя, направена или покрита със слонова кост и злато.

Речник на изобразителните изкуства facebook image
Публикувано от: Пламен Георгиев

Are poor people poor or just lazy? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.