Начало на реферати

Речник на изобразителните изкуства


резултат от въздействието на влага и ниски температури.разпятие- изображение на христос на кръста.ракурс- техника на представяне на линейна перспектива.създава впечатление

(особено при фигури), че някои чвасти са ''по-близо'' до наблюдателя в

сравнение с други.рисуване с върха на четката-нанасяне на малко цветни точици с върха на четкатасграфито- декоративна техника, при която горното покритие от лак или пигмент

се отнема, за да се открие цветният пласт под него.силует-глава или фигура в профил, изрязани от черна хартия.скица- предварителна рисунка на картина, стенопис и др. в естествени размери

върху хартия.старинна цветна илюстрация- форма на изобразителното изкуство, разпространена

през средновековието, която включва пищна украса на ръкописите с орнаменти,

миниатюри, златни листа и дори скъпоценни камъни.стенопис- рисунка върху стена.фреската е вид стенопис.сфумато- постепенна градация на тона, с която се постига ефект на замъгляване

Речник на изобразителните изкуства facebook image
Публикувано от: Пламен Георгиев

Are poor people poor or just lazy? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.