Начало на реферати

Речник на изобразителните изкуства


фотографии, рисунки и т.н.напукване- пукнатини върху стара боя или лак.натюрморт- изображение на неодушавени предмети, например купа с плодове.опарт-стил в абстрактното изкуство, който използва оптически илюзии, свързани

особено с усещането за движение.пасторал- идеализирана картина на селския живот.пейзаж- живописна или графична творба, изобразяваща природата.пентименто- следи от картина, показваща се под по-късен слой,нанесен отгоре.перспектива- техника на създаване на впечатление за триизмерно пространство

върху двуизмерна плоскост.включва използването на една или две точки,

разположени в дълбочина.пиета- изображение на дева мария, оплакваща смъртта на христос.поантализъм(дивизионизъм)- техника, при която формите се изграждат от

множество близко разположени точки от цветове,потъмняване- потъмняване при повреждане на лака(фирниса) на картината.

Речник на изобразителните изкуства facebook image
Публикувано от: Пламен Георгиев

Are poor people poor or just lazy? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.