Начало на реферати

Речник на изобразителните изкуства


импасто- грубо нанасяне на маслени бои, при което личат следите от четката

или шпатулатакиароскуро- разпределението на светлина и сянка в едно изображение.идва от

две италиански думи с значения съответно ''светъл'' и ''тъмен''.кoлаж- техника, при която картината се изгражда с помощта на разнообразни

материали- хартия, тъкани, предмети и пр. предпочитан от сюрреалистите метод.композиция- организацията на елементите в картината с цел постигане на пълна

хармония.съществуват твърде много теории за това как да се създаде тази

хармония, но липсват сигурни и еднозначни правила.контур- техника, при която елементите, изграждащи образа, са точно очертани.

характерна е за абстрактната живопис.миниатюра- малка рисунка (обикновенно портрет), предназначеня ая поставяне в

медальон или за лесно пренасяне.минимализъм- абстрактна живопис или скулптура, използващи простите геометрични

форми и основните цветове.монтаж-подобна на колажа техника, която включва и части от други картини- като

Речник на изобразителните изкуства facebook image
Публикувано от: Пламен Георгиев

Are poor people poor or just lazy? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.