Начало на реферати

Речник на изобразителните изкуства


гланциране- нанасяне на прозрачен слой върху вече изсъхналите цветове.гризел- рисунка в сиви тонове с ефект на релеф.гротеск- декоративен стил, съчетаващ произволно изображения на животни,

растителни мотиви и човешки фигури.диптих- резба (украса) над или зад олтар,състояща се от две части.едноцветна (монохромна) композиция- изградена от различни тонове и полутонове

на един-единствен цвят.противоположна на многоцветната (полихромна) композиция

-изградена от много цветове.ескизен слой- първият нанесен слой на картина, който дава най-обща представа

за композирането и светлосенките.маслените бои трябва да бъдат пестеливо

поставени, за да не се напукват горните пластове.златно сечение- геометрично правило, открито от римския архитект витрувий,

отнасящо се до изграждането на хармонични композиции.то гласи:''деленето на

линия или двуизмерна фигура трябва да бъде такова, че съотношението на по-

малката част към по-голямата част към сумата от двете части''.изобразителен, пластичен- терминът се употребява за творби, чийто обект са

хора, местности, пейзажи, а не абстракции.Речник на изобразителните изкуства facebook image
Публикувано от: Пламен Георгиев

Are poor people poor or just lazy? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.