Забравена парола?
Начало на реферати

Развод общи положения, законодателно развитие на уредбата25-26. Развод общи положения, законодателно развитие на уредбата. Развод по исков ред


 1. Основания за прекратяване на брака.

 1. Смърт на единия от съпрузите чл. 94, т. 1 СК.

 2. С обявяване на смъртта на единия от съпрузите от съда чл. 95(1) СК. С влизане е сила на съдебното решение, с което се обявява смъртта, бракът се прекратява. Ако обявеният за умрял, се окаже, че е жив, ЗЛС предвижда отпадане на правните последици от обявяване на смъртта. Бракът остава прекратен обаче, с оглед на това, че вдовицата може да е сключила друг брак чл. 95(2) СК.

 3. Унищожаване на брака.

 4. Развод.

 1. Законодателно развитие на уредбата.

 1. Наредба-закон за брака, действала до 1949 г. Този нормативен акт възприема смесен режим с уредбата по Екзархийския устав. Като основание за развод се въвежда дълбоко разстройство на брака и се регламентира развода по взаимно съгласие.

 2. Със ЗЛС от 1949 г. и след промените от 1952 г. се премахва развода по взаимно съгласие.

 3. СК от 1969 г. възстановява развода по взаимно съгласие и развода поради дълбоко разстройство на брака. Този режим действа и досега.

 1. По настоящия СК.

 1. Развод по исков ред става дума за развод поради разстройство на брака, чл. 99 СК.

 1. Право на иск има всеки от съпрузите от момента на сключване на брака.

 2. Това право е потестативно упражняването му предизвиква промяна и за другия съпруг.

 3. Дълбоко и непоправимо разстройство на брака няма определение в закона. Според съдебната практика на ВС дълбоко е разстройство на брака, което е довело да разкъсване на семейната общност, липса на доверие и уважение у съпрузите. Връзката между тях е формална, те са свързани само юридически. Неспазването на изискванията на закона по чл. 15 18 СК, бракът е изпразнен от съдържание. Дълбокото и непоправимо разстройство на брака като правно явление, основание ли е за развод? То е основание на иск. При отхвърлянето му, втори път не може да се прекратява на същото основание чл. 224 ГПК. Станева: Това е абсурдно, основание на иска са конкретно изброените житейски факти /изневяра, побой и т.н./, а не самата формулировка дълбоко и непоправимо разстройство на брака. Самото разстройство на брака е реално съществуващ факт, той се извлича от други съществуващи факти. Съдът след сезиране с иск първо преценява дали бракът е разстроен непоправимо, но същевременно разглежда служебно и други въпроси.

 4. Вината за разстройване на брака този елемент е въведен със СК от 1985 г. В предишния СК съдът се произнася по въпроса за вината, ако има искане на съпруг за такова произнасяне. Има възможност и съдът да не се произнесе по въпроса за вината когато разстройството на брака не се дължи на нито един от съпрузите чл. 99(2) СК, или ако те представят общо искане за това и представят споразумение по спорните въпроси чл. 99(3) СК. Вината не се постановява изрично с решението на съда, само се прави извод.

 5. Други въпроси, по които съдът се произнася са:

 • Относно упражняването на родителските права след развода, ако има деца.

Развод общи положения, законодателно развитие на уредбата facebook image

Президент на Република България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.