Забравена парола?
Начало на реферати

Разстройства на развитието специфични разстройства на речта и езика, на развитието на училищните умения, умствена изостаналост

Детски аутизъм

(код F84.0 по МКБ-10; 299.00 по DSМ-IV)

Вид генерализирано разстройство в развитието, което се дефинира с:

  • Наличие на абнормно или нарушено развитие, възникнало преди три годишна възраст и

  • Характерен тип на абнормно функциониране във всички три сфери на психологията на социалните взаимоотношения, на комуникацията и на поведението, което е повтарящо се, ограничено и стереотипно.

В допълнение към тези специфични диагностични признаци, децата с аутизъм често страдат и от ред други неспецифични проблеми като фобии, смущения на съня и храненето, краткотрайни изблици на гняв и агресия.

Аутистично разстройство

Детска (-и):

  • Аутизъм

  • Психоза

Синтром на Kanner

Не включва: аутистична психопатия (F84.5)


По важни клинични симптоми на детския аутизъм


Кърмаческа възраст

Липсва рефлексът на повдигане на главичката, при вземането им на ръце не се приспособяват към тялото на този който ги носи, имат проблем с храненето. При прохождане не проявяват интерес към заобикалящите ги.

Яслена и предучилищна възраст

Не забелязват присъствието на околните, а при намеса стават раздразнителни, блъскат ти, никога не гледат в очите, погледът им преминава сякаш през обекта, с часове разглеждат един и същ предмет и преместването му ги тревожи и веднага го връщат на старото място. Занимават се с части от тялото си. При 75 % речта се развива рано, но отбягват общуването. Някои от тях са смятани за нечуващи, защото не отговарят на въпросите. При силен шум реагират с реакция на страх. Имат стериотипии, обичат да слушат музика.

6-7 години

Употребяват местоименията. На въпросите отговарят стереотипно, формално и автоматично, налице е ехолалия.

8 години

Научават се да четат, но прочетеното не възприемат изцяло, а фрагментирано. Понасят присъствие то на други деца, но не се включват в игрите им.

Задължителни симптоми

1. Много ранно начало - още в първите години

2. Дълбока неспособност за свързване с хората, не гледат очи в очи. предпочитат да са сами

3. Особености в речта, говорят за себе си във второ и трего лице, шаблонни отговори и въпроси, речта не е средство зз комуникация

4. Стремеж към неизменност на обстановката

5. Неравномерност на интелектуалното развитие

6. Ю се движи между 50 и 70 (рискът за аутизма нараства с по-ниския IQ)


Синдром на Rett

Код F84.2 по мКБ-10

299.80 по DSM-IV

Състояние, наблюдавано засега само у момичетата, при което явно нормалното ранно развитие обикновено бива последвано от частична или пълна загуба на речта и уменията за придвижване и използване на ръцете, заедно със забавяне растежа на главата. Началото обикновено е във възрастта между 7 и 24 месец. Характерна е загуба на целенасочените движения на ръцете, поява на стереотипия с извиване на ръцете и хипервентилация. Развитието на играта и социалните умения бива задържано, но съществува тенденция за запазване на социалните интереси. Във възрастта около четири години започва да се развива атаксия и апраксия на тялото, които често биват последвани от хореоатетозни движения. Почти неизменно се стига до тежка умствена изостаналост.


Синдром на Asperger

Код F84.5 по МКБ-10


Разстройство с неопределена нозологична валидност, което се характеризира със същите качествени нарушения на социалните взаимоотношения, които са присъщи за аутизма, заедно с ограничен, стереотипен, повтарящ се комплекс от интереси и дейности. Различава се от аутизма предимно по липсата на общо закъснение или изоставане в езика, или в когнитивното развитие. Това разстройство се съчетава с подчертана тромавост. На лице е силно изразена тенденция абнормностите да персистират в юношеството и в зряла възраст. В ранната зряла възраст може да се появят психотични епизоди.Обучителни трудности при деца с умствена изостаналост


Степен

Лека

Средна

Тежка

Дълбока

Мислене и реч

Усвояват речта със закъснение. Могат да достигнат нивото на ежедневната реч водят разговори, включително и интервю, формират представи, дори елементарни понятия. не са в състояние да извършват сложни мисловни операции. Липсва абстрактно и логическо мислене.

Речта се развива бавно и постиженията им са ограничени. Общуването им е приятно дори водят прости, елементарни разговори.

Мисленето е конкретно-образно.

Проговарят късно с ограничен брой думи, колкото да си поискат най-необходимото. Някои от тях никога не усвояват речта. Аутизьм.

Ограничена способност да разбират и изпълняват нареждания, рудиментарни форми на невербална комуникация. Атипичен аутизъм.

Двигателност

Развива се по-късно, страдат фините движения

Изостава, но са подвижни и физически активни

Двигателността е нарушена

Неподвижни или с крайно ограничена подвижност

Самообслужване

Постигат се умения за обличане, миене, хранене и тоалет

При някои има постоянна нужда от наглеждане

Обслужват се от близките

Изпускат се по малка и голяма нужда

Практически умения

Значително забавен темп на развитие

Усвояват елементарни умения под чуждо ръководство

Липсват им практически умения

Липсват или усвояват прости домакински умения

Памет

Някои от тях са с добра памет. Характерно е че страда логическата памет.

Страда логичната памет, развива се механичната паметВнимание

Задоволително, слаба концентрация

Слаба концентрация

Липсва концентрация


Училищни умения

Проблеми с четенето, писането, смятането

Ниска успеваемост, научават се да четат

Липсват

Липсват

Обучение

В обучението влизат умения за неквалифициран или нискоквалифициран труд


Обучителните програми са с по-ниски изисквания

невъзможно

невъзможно

Социални умения

Социалните затруднения са близки до тези на хората с нормален интелект

Имат данни за социално развитие, контакти и прости социални дейности

Не се постигат

Липсват
Класификация на умствената изостаналост


МКБ-9

олигофрения

Лека олигофрения (311) Умерена олигофрения (31 2) Тежка олигофрения (313) Дълбока олигофрения (31 4]


(Ю = 50 - 70) (Ю =35 -49) (Ю = 20 - 34) (Ю <20)


Включва пека, средна м тежка дебилност

Включва лека и средна имбецилност Тежка имбецилност

Идиотия


МКБ10

Умствена изостаналост

Лека умствена изостаналост (Р70) Умерена умствена изостаналост (Р71) . Тежка умствена изостаналост (Р72)

Дълбока умствена изостаналост (Р73) Друга умствена изостаналост (Р78)

Умствена изостаналост неуточнена (179)


(10^50 -69) (Ю = 35 - 49) (10 = 20-34) ( Ю < 20 )


Включва лека умствена недостатъчност, лена олигофрения, слабоумие Имбецилност, умерена умствена недостатъчност, умерена олигофрения.

Тежка умствена недостатъчност, дълбока олигофрения

Идиотия, дълбока умствена недостатъчност Тази категория трябва да се използва само когато оценката за умственото изоставане с обичайните процедури се оказва много трудна

Умствен дефицит, умствена недостатъчност или олигофрени и неуточнени другаде.


DSM IV

Умствена изостаналост

Пека умствена изостаналост (317) Умерена умствена недостатъчност (318.0) Тежка умствена недостатъчност (31 8.1) Дълбока умствена недостатъчност (318.3) Умствена недостатъчност, тежка, неспецифична (319)


( Ю = 50 - 55 до 70 ) (10 = 35-40 до 50-55) (Ю = 20 -25 до 35 -40) ( Ю < 20 или 25 )


Определение за умствена изостаналост съгласно МКБ-10 и DSМ-IV


MKБ-10

Състояние на задържано или непълно развитие на интелекта, характеризиращо се с нарушение на уменията, които възникват в процеса на развитие и дават своя дял във формирането на общото ниво на интелигентност, т.е. когнитивните, речевите, двигателните и социалните умения.DSM-IV

Общото интелектуално функциониране е значително по-ниско от средното (10 < 70 %)

Да е преди навършване на 18 години,

Разстройства в адаптивното поведение, характерни за неговата/нейната културална среда - комуникации, самообслужване, семейни задължения, социални и интерперсо-сонални умения, обществени възможности, способност за ориентиране, служебни умения, работа, липса на ангажираност, здраве и безопасност.Разстройства на развитието  специфични разстройства на речта и езика, на развитието на училищните умения, умствена изостаналост facebook image
Публикувано от: Гена Тодорова

Подобни материалиРазстройства на развитието специфични разстройства на речта и езика, на развитието на училищните умения, умствена изостаналост 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.