Начало на реферати

Разпределени СУБД. Въведение


Разпределени СУБД. Въведение


  1. Условия за поява и развитие на разпределени БД и СУБД

Съвременните приложения на БД обикновено са в мрежа, тъй като представят реална предметна област:

  • Увеличава се обема на БД.

  • Увеличава се броят на задачите, които се решават чрез използване на БД.

  • Увеличава се броят на приложенията, използващи БД.

  • Компютрите се обединяват в мрежа и се появява необходимост от разпределяне на приложенията.

  • Появява се необходимост от едновременен достъп на няколко потребителя (приложения) до БД, която е разположена на една машина разпределена обработка на данните.

  • Появява се необходимост и от разполагане на БД на няколко машини като се осъществява едновременен достъп на няколко потребители до нея разпределена БД.

Съществуват различни начини за разпределяне на данните по възлите:

  • Дублиране (replication) съществуват по няколко копия на части от БД или на цялата БД на различни възли.

  • Фрагментиране (fragmentation) разбиване на БД на отделни логически единици (фрагменти) по определени правила, така че винаги да е възможно възстановяване на първоначалното и цялостно състояние на БД (материализиране). Отделни фрагменти се разполагат на различни възли, в съответствие с тяхната обработка. Възможно е обработване на фрагменти, разположени на един и същ възел с приложението, както и на фрагменти, разположени на отдалечени възли.


Обобщение на режимите на използване на БД


  1. Разпределена система

Няколко възела (sites), свързани чрез мрежа, изпълняващи обща задача.

Разпределени СУБД. Въведение facebook image
Публикувано от: Ангел Великов

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.