Забравена парола?
Начало на реферати

Разпад на езиковата система при локални мозъчни увреди. Афазии- определение, видове и клинична картина.Възстановително обучение при афазии.


Проба за импресивна реч – разбиране на текст след слухово възприемане, в текста да има условия, нещо което да определи цялостното разбиране на текста.

Проби на експресивна реч – (вераблна продукция), започва се с произношение на отделни звукове, най-сложните се формират до 5-годишна възраст.

Проба за съставяне на фрази: по зрителен стимул, набор от думи, които трябва да се ораганизират във фраза и аграматични фрази, които трябва да се граматизрат, редактират.

Проба за ритмична структура на думи – изисква се повторение на многосрични думи, колкото повече срички, по-добре. Изисква се и съставяне на сложна фраза.

В експресивната реч е важно изследването на т. нар. монологична контекстна реч – това са уменията за преразказ, разказ по зрителен стимул, и разказ по тема. Изследва се писмената форма на речта – четенето и писането.

Четенето преполага три проби, четене на отделни букви, на отделни думи и на псевдодуми (комбинация от думи без семантична стойност). Четивните проблеми се определят като алексии или като придобити дислексии. По-късно се появяват още няколко проби, т. нар, зашумени текстове, някои думи от текста се защриховат, прави се с цел да се определи какъв тип обработка на информацията има пациента. Тези текстове дават информация дали може да се ползва контекста. Важно е, когато се оценява четенето да не се оценява само една дименсия, само декодирането. При афазии със сензорен елемент е нарушено много често разбирането. По отношение на писането пробите служат, за да се види, че писането в процеса на усъвършенсването мени локализацията си. Това се прави, защото в началото доминантна е дясната част, защото се учи и не е автоматично, а след като се превърне в езиков процес дейността се поема от лявата хемисфера, тогава моториката се автоматизира. Прави се преписване на думи, на тескт (зрителен стимул). Диктовка на думи, текст. Собсвена продукция на писмен текст. Лурия препоръчва това да се прави с различни шрифтове. Психотерапията с такъв пациент трябва да е ориентирана към това да се научи пациента да живее с проблема си.

Разпад на езиковата система при локални мозъчни увреди. Афазии- определение, видове и клинична картина.Възстановително обучение при афазии. facebook image
Публикувано от: Кольо Димов

Оценка и анализ на здравно-демографското състояние на населението в Италия за периода 1970-2009г 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.