Забравена парола?
Начало на реферати

Размножаване при растенията


Размножаване при растенията


То се състои в отделяне на единични клети или групи от клетки чрез които се възпроизвежда нов индивид. При растенията са известни 2 основни типа :

 • полово / дигенно

 • безполово / моногенно

При половото новото растение се образува при сливане на 2 различно полово потентирани клетки. Най-често това са специализирани клетки наречени гамети. В резултат на сливането им се образува зигота, която носи наследствеността на 2-та изходни родителя, a новият индивид носи тяхната наследственост. Сливането на двете гамети се наричa оплождане. При безполовото размножаване, новото растение се образува от една или повече клетки, които произхождат от едно единствено майчино растение. При него олождане няма. При почти всички растения се наблюдават двата типа размножаване.

Половото може да стане по 2 начина :

 • чрез образуването на обикновени соматични клетки агаметогамия

 • чрез образуването на специализирани клетки наречени гамети гаметогамия

Агаметогамията е рядко разпространена и се наблюдава само при нисшите растения. Тя бива :

 • хологамия когато в определен момент обикновени соматични клетки се сливат и образуват зигота. Тя се дели мейотично и дава начало на новият организъм.

 • конюгация при нишковидни или едноклетъчни водорасли, с плътна клетъчна обвивка. При този процес, двете соматични клетки се доближават, образуват се копулационни канали и чрез тях се смесва и слива съдържанието на клетката. Образува се зигота (2n). Следва мейоза -> нов организъм.

Гаметогания широко застъпена и се наблюдава под различни форми. Бива :

 • изогамия когато 2 морфологично еднакви клетки се сливат и образуват нов организъм

 • хетерогамия когато образуваните гамети са различни, най-вече по размери

 • оогамия когато женската гамета е по-едра и неподвижна, а мъжката е по-дребна и подвижна

 • сифоногамия когато пренасянето на мъжките гамети става чрез тръбичка (сифон). Такъв тип имаме за първи път при голосеменните, след това и при покритосеменните.


Безполовото размножаване е вегетативно, безполово и апомиктно. То се извършва с отделни подвижни клетки наречени зооспори, които в определен момент се отделят и образуват споранги. Дават нов вид.

Вегетативното размножаване е широко разпространено в различни форми. Бива :

 • пъпкуване когато 1 клетка се дели митотично и новообразуваната клетка след известно време се отделя от майчиния организъм

 • чрез разпадане на организма на отделни части, чрез пропагули при мъховете, които представляват многоклетъчни образувания върху мъховете.

При висшите растения става чрез пъпки, клонки, коренища, клубени, луковици, пълзящи издънки.

Изкуствено вегетативно размножаване става например чрез туфи (натрупвания), отводи и т.н..

Процес при който се образува семе без да е станало оплождане, а понякога и без да е протекла мейоза апониктно размножване. При много растения двата типа размножаване са широко застъпени и настъпва смяна на поколенията. Безполовото

Размножаване при растенията facebook image
Публикувано от: Стоян Иванов

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.