Забравена парола?
Начало на реферати

Разделение на властите ( идеите на Лок и Монтескьо)


Начало > Самопомощ > Политически и правни учения

Разделението на властите


Васил Юриев Йорданов, фак. 56586,

Найден Рашков Райчинов, фак. 56468


ambiciq_2004@abv.bg


студенти от I курс на специалност "Право" на Юридически

факултет на СУ "Св. Климент Охридски"Разделение на властите ( идеите на Лок и Монтескьо)Идеята за договорния произход на държавата наред с

политическата мотивация от страна на Хобс преминава

върху следващите идеолози, представители на школата на

Просвещението.Последователите на Хобс по свой начин

интерпретират, както естественото състояние, така и

договора породил държавата . В зависимост от

политическите позиции те развиват много нови концепции

за държавата.Една от тези концепции , която се изгражда

по времето на буржоазните революции е тази за

разделението на властите. За пръв път тя е спомената в

съчинението трактат За държавата. Като променя

концепцията за договорния произход на държавата Лок

променя съществено и условията на договора хората не

могат да се отказват от естествените си права в полза на

държавата.Тези естествени права са три на брой право

на живот , на свобода и на собственост. В резултат на

договора , който сключват хората задача на органа на

държавата става защитата на тези естествени права на

всеки индивид.На тази основа Лок формулира правомощията

на държавата , които са много по ограничени от модела

познат през Хобс . По същество политическият модел ,

който издига Лок е на основата на конституционната

монархия . Целта е да се запазят естествените права като

образуваните индивиди възлагат на независима съдебна

институция да разрешава споровете и да следи спазването

на закона. Според Хобс обаче , конституиращ признак на

държавата е властта , при Лок е законодателството. На

първо място той извежда принципа на

законността.Държавата според Лок има две основни функции

(1. Създаване на законите; 2. Тяхното реализиране). За

да се запазят правата на индивида в държавата Лок търси

начин да изключи използването на държавната власт в

изгода само на управляващите. Решаването на този въпрос

вижда в разделянето на законодателната от

Разделение на властите ( идеите на Лок и Монтескьо) facebook image
Публикувано от: Екатерина Маринова

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.