Начало на реферати

Раднево


Община Раднево е разположена в източната част на Горнотракийската низина и е в административните граници на област Стара Загора. Оградена е от землищата на съседните общини - Стара Загора, Нова Загора, Тополовград и Гълъбово. Заетата от общината площ възлиза на 545.150 кв. м, което представлява 0.5% от територията на страната и 10.6% от територията на областта. От общата площ 69.30% са селскостопански фонд, 3.19% - горски фонд, 5.82% - фонд “Населени места”, 3.93% - водни площи, пътища и инфраструктура, 17.76% - територии за добив на полезни изкопаеми.


Първите селища, възникнали на територията на общината, датират от преди 4000 години. Разкрити са 275 археологически паметника, сред които 92 селища, 5 селищни могили, 114 надгробни могили, 4 крепости и др. Заедно с уникалните експонати от камък, кост, бронз, сребро и злато, съхранявани в местния археологически музей, те свидетелстват за древната и богата история на Раднево.


Археологически музей “Марица-изток

През своето 13-годишно съществуване Археологическият музей “Марица-изток” развива интензивна дейност. Проведени са 5 научни конференции, 15 изложби, регестрирани са над 250 археологически обекта, в това число надгробни могили, некрополи, открити селища и селищни могили, ямни комплекси, крепости, базилики. Проучени са 54 археологически обекта. Фондът на музея разполага с предмети от обекти в землището на гр. Гълъбово и землищата на селата Медникарово, Искрица, Полски градец Мъдрец, Главан, Знаменосец, Староселец, Ковачево и др.
АМ "Марица изток" разполага с богата временна експозиция. Най-ранните находки в нея датират от каменно-медната епоха от гр. Гълъбово. Сред тях са костени женски фигури, свързани с религиозни вярвания на хората и две "култови масички". Интерес предизвиква колекцията от канички от къснобронзовата епоха, украсени с бяла креда, внесеният от Елада киликс, колекцията от сребърни римски монети от с. Гледачево. От римската епоха е и един зидан гроб от с. Медникарово. Като гробен дар са намерени голямо количество глинени съдове, обеци и пръстен с гравирано върху него име Теодора. Също от римската епоха са стъклените балсамарии, открити в надгробна могила край с. Мъдрец. Златните украшения от римската епоха, намерени край същото село са експонирани на "Европалия 2002" през м. октомври в Брюксел. От същото погребение са и бронзови съдове, бронзови апликации за тоалетни сандъчета, костени игли.


В музея се съхраняват златни и сребърни накити от ранната бронзова епоха, които нямат аналог в България. Интерес представляват съхраняваните в музея предмети от Средновековието. Между тях са бронзови и стъклени гривни, бронзови кръстове, рисувана и сграфито керамика.
За популяризиране на научната дейност на музея са издадени 7 тома от поредицата “Марица-изток. Археологически проучвания” и том І от поредицата "История и култура на Раднево и радневския край".
Работното време на музея с граждани и от 9.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 14.00ч. Почивни дни събота и неделя. Възможни са и посещения по предварителни заявки. Посещенията и беседите са безплатни.
В общината са изградени 16 паметника и паметни знаци на загиналите във войните.

Част от културно-историческото богатство на община Раднево са и 11-те християнски църковни храмове.


Общински център за култура

Телeфони за връзка:
Директор- Стоян Влайчев 0417/8-20-57
Организатор - Емилия Симеонова 0417/8-30-95
Домакин - Марийка Йорданова 0417/8-33-85

Общински център за култура е институция, която е създадена през 1980г. с цел удовлетворяване културните потребности на жителите на града и общината.
Центърът разполага с три основни зали за провеждане на разнообразни културни мероприятия - салон с 535 седящи места и прилежаща към него сцена, зала за конференции и кръгово фоайе за детски представления и срещи с творци на изкуството.


Художествена галерия

Художествената галерия в гр. Раднево отваря врати за почитателите на изобразителното изкуство на 2.06.1982 г. До 1989 г. тя съществува като филиал на ХГ - Стара Загора, а от 21.12.1990 г с Протокол № 36 на Министерството на културата получава самостоятелен статут на галерия. Притежава модерно оборудвани зали, фондохранилище и вътрешен двор за малки пластики. Експозиционната й площ надхвърля 230 кв. м.

Фондът на галерията се попълва от дарения, творби, откупени от изложби, и от провеждащия се през година пленер “Светлина, земя, хора”. Сега тя разполага с над 400 живописни творби, 110 графики и около 30 скулптури и произведения на приложното изкуство. Творческите й контакти с художествените галерии в страната (София, Пловдив, Габрово, Ямбол, Хасково, Стара Загора, Казанлък) дават възможност на радневската общественост да се запознае с най-добрите образци на изобразителното ни изкуство от Възраждането до съвременността.


Традиционни културни прояви:

  • Пленер по живопис и скулптура “Светлина, земя, хора “ - провежда се ежегодно.

  • Майски дни на културата - ежегодно.

  • Международен фолклорен фестивал - ежегодно.

  • Турнир по борба “Крилат Димо“ - ежегодно.

  • Денят на Раднево е 7 септември .


Приз за почетен гражданин

Награда Раднево

Пластика - връчва се на участници в Международния фолклорен фестивал на инструменталните групи - Раднево

Награда Магда Петканова
Раднево facebook image
Публикувано от: Николина Гочева

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.