Начало на реферати

Радионавигационна система „LORAN – C”


Технически университет – Варна

факултет по електроника

Катедра „Радиотехника”


К У Р С О В А Р А Б О Т А
по Радионавигация и радиолокацияТема: Радионавигационна система „LORAN CСъставил: Проверил: ...........................

/гл.ас. Г. Димитров/


Радионавигационна система „LORAN – C” facebook image
Публикувано от: ВЕРА

Машинни елементи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.