Начало на реферати

Работа с основни геометрични фигури


Работа с основни геометрични фигури


  1. Работа с правоъгълници, елипси и окръжности.

А/ правоъгълник и квадрат с инструмента Rectangle

За да се начертаят следните фигури се използват инструментите от кутията с инструменти в лявата страна на полето за рисуване: Rectangle (правоъгълник). Когато искате да начертаете квадрат се избира инструмента Rectangle и клавиша Ctrl от клавиатурата. За да се начертае правоъгълник, започвайки от центъра навън се задържа бутона Shift от клавиатурата.
Можем да зададем заобляне на ъглите на правоъгълник от лентата за свойства.


Б/ елипса и окръжност Ellipse (елипса), аналог. се чертае окръжност със задържане на бутона Ctrl от клавиатурата.

В/ многоъгълници Polygon (многоъгълник) . Базовата фигура е петоъгълник, т.е. обект с пет стени. За да промените броя на страните, щракнете с десния бутон върху многоъгълника /или от лентата за свойства/ и изберете свойства (Properties) от менюто, което излиза. От иконката Polygon се отваря цифровото поле Number of Points/Sides (брой на върховете/страните) и се указва броя на страните, които желаете. Ако щракнете върху опцията Star, полигона се преобразува във звезда.

  1. Чертане на спирали, мрежи.

А/ спирали Spiral Tool, Graph Paper

Б/ мрежи за да променим броя на клетките в ред и колона на мрежата, избираме д.б. върху инструмента от кутията с инструменти Customize Toolbar Item Properties Options Toolbox Graph Paper и в полетата Number of cells wide / Number of cells high определяме желания брой.  1. Инструментът Perfect Shape-перфектни форми -изчертаваме стрелки, диаграми, звезди, като от всяка категория можем да изберем различни форми.

  2. Редактиране на основните геометрични фигури.

Когато селектирате някоя основна геометрична фигура с инструмента Pick, лентата Property се попълва с инструменти и настройки, съответващи на фигурата.

  • позиция на обекта ( Object position ) спрямо нулевата точка на координатната система, обикновенно долния ляв ъгъл на страницата.

  • Размер на обекта ( Object size )

  • Мащабен коефициент ( Scale Factor )

  • Ъгъл на завъртане ( Angle of rotation )

  • Огледално завъртане ( Mirror buttons )

Работа с основни геометрични фигури facebook image
Публикувано от: Румяна Росенова

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.