Начало на реферати

Януш Корчак


самостоятелни книги и сборници. То включва разкази, повести, романи за деца и възрастни, социално педагогически произведения, публицистични статии, очерци, фейлетони, хуморески, произведения с автобиографичен характер. Той се формира като педагогически мислител под влиянието на класическата буржоазно-демократична педагогика, представена от Жан-Жак Русо, Й.Х.Песталоци, Л.Н.Толстой и др., на педагогическото движение Ново възпитание, което възниква в края на 19 век и през първите десетилетия на 20 век обхваща цяла Европа и САЩ, на просветно-педагогическата практика в Европа и Полша по това време, както и на младата съветска педагогика, представена от А.С. Макаренко, П. Блонски, Ст. Шацки и др. Най- видните представители на педагогическото движение Ново Възпитание, което съдържа много положителни елементи и извършва поврат във възгледите за детето и неговото възпитание са Ед. Клапаред, Дж. Дюи, Е. Кей, М. Монтесори, О. Декроли, А. Фериер, С. Френе и др. Последователи на идеите на Ж.-Ж. Русо.

Техните възгледи намират широк отзвук в Полша и привличат младия лекар, който има определени интереси в областта на педагогиката и детската психология. Я. Корчак чете произведенията Векът на детето на Е. Кей, Съвременни идеи за децата от А. Бине, Психология на детето и експериментална педагогика от Ед. Клапаред, Реформатори на възпитанието на Р.Х. Кицка и др. Следи успехите на детската психология, на педологията, на експерименталната педагогика и психология, в центъра на които стои детето. Никой педагог след великия Ж.-Ж.Русо не е защитавал така страстно детството и детето както Корчак. Но, докато Ж.-Ж. Русо защитава детето и детството, противопоставяйки се на средновековното схващане за детето като умален възрастен и произтичащите от това сурова дисциплина, физически наказания и потискане на неговата личност, Я. Корчак брани детето и детството, опълчвайки се срещу социалната действителност, в която има бедни и богати и липсват достатъчно научни знания за детето.

Я. Корчак сътрудничи на всички прогресивни вестници и списания в края на 19 и началото на 20 век: Глас, Социален преглед, Общество, Знание и др., във Варшава, Краков, Лвов и Вилно. Той е създател и редактор на единственото по рода си детско списание Малък преглед, което издава заедно с децата от 1926 до 1939г., когато избухва Втората световна война. Потребността му да пише се появява, когато той е на четиринадесет години. Първата му публикация е Гордиев възел, появила се през 1896г., когато той е ученик в гимназията. Последната му творба е Дневник, писана във Варшавското гето от май до 4 август 1942г.
Януш Корчак facebook image
Публикувано от: Стефан Георгиев

Подобни материалиЯнуш Корчак 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.