Начало на реферати

Януш Корчак


внимателното осмисляне и анализиране на наблюдавания материал. Той учи младежите и девойките от бурсите да наблюдават, да документират и да използват наблюденията си. По техните записки се провеждат педагогически събеседвания и дискусии, които той ръководи веднъж в седмицата, като внушава на младите възпитатели, че постоянните наблюдения са основа за възпитателната диагностика-изходно начало на всички възпитателни решения и мероприятия. Сам Я. Корчак непрекъснато записва и носи със себе си своята Записна книга и Дневник на възпитателя. Бурсите на Я. Корчак стават своеобразен институт за подготовка на възпитателите за детски възпитателни заведения.

Освен в бурсите Я. Корчак е преподавател и лектор и в други учебни заведения.

Я. Корчак чете лекции в основания през 1919г. Свободен полски университет, в който преподават професори и учени с прогресивни убеждения. Преподава в Семинарията за подготовка на възпитателки в детски градини. Чете лекции в курсове за учители и възпитатели. Провежда беседи с родители в Хигиенното дружество във Варшава. Говори по радиото. Той е експерт и съветник по делата на непълнолетни правонарушители в Окръжния съд.

През октомври 1940г. Дом за сираци е преместен във Варшавското гето. Приятели на Я. Корчак правят неуспешни опити да го убедят да напусне гетото и да се укрие.

Унищожаването на живеещите във Варшавското гето започва на 22 юли- рожденият ден на Я. Корчак, 1942. Сутринта на 5 август 1942г. Я. Корчак тръгва към лагера на смъртта Треблинка заедно със сътрудниците си и 200 деца, строени по четири, носещи своето зелено знаме на надеждата. Той крачи начело на колоната, водейки за ръце две от най-малките деца. Накрая, заедно с по-големите върви неговата вярна сътрудничка Ст. Вилчинска.

Я. Корчак има възможност да избира още веднъж, за последен път: на гарата, когато децата са вече във вагоните, фашистки офицер, разпознал в него автора на Крал Матиуш Първи, му предлага да остане... Я. Корчак се качва във вагона.

Наричат го съвременен Сократ. Както Сократ, който приема смъртта, вместо да се откаже от учението си, така и Я. Корчак избира смъртта, защото не може да се откаже от учението си за любовта и уважението към детето, не може да изостави децата в пломбираните вагони и да ги изпрати в газовите камери сами. С целия си живот и със смъртта си Я. Корчак показа на хората как трябва да се обича детето и остава за всички времена символ на нравствена чистота и човешко достойнство.

Публицистичното, литературното и педагогическото наследство на Я. Корчак, сътворено за период от повече от четиридесет и пет години, обхваща стотици заглавия, пръснати в десетки вестници и списания,

Януш Корчак facebook image
Публикувано от: Стефан Георгиев

Подобни материалиЯнуш Корчак 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.