Начало на реферати

Януш Корчак


съществуват най-добрите възможности за наблюдение, изследвания и опознаване на децата. Според Корчак в медицината биха изчезнали много неблагополучия, ако лекарят познава закономерностите в развитието на детето. В Дома за сираци Я.Корчак е не само директор, лекар, който лекува болните деца, но и изследовател. Научната си работа той подчинява на изследване на психо-физическо и социалното развитие на детето. Той вижда, че медицината може да предотвратява, да облекчава, да лекува, но не може да промени света, да направи човека по-добър. Това може да стане според него чрез възпитанието.

След двегодишна работа Я.Корчак успява да създаде своя система на интернатно възпитание. Първата световна война го отделя от Дома за сираци за четири години (1914-1918г.), но връзката му с децата не прекъсва. Като лекар в руската армия той работи в свободното си от служебни задължения време с деца. Около половин година в Киев изпълнява функциите на лекар в три приюта за сираци. В един от тях-Възпитателен дом се запознава с Мария Фалска, с която започва съвместна работа върху системата на възпитателна работа в детските домове. След войната Я.Корчак продължава да работи в Дом за сираци, оцелял през време на войната благодарение на усилията на самоотвержената Ст. Вилчинска. През 1919г. Я.Корчак и М. Фалска откриват близо до Варшава приют за сираци Нашият дом с 50 деца на работници, затворени и преследвани обществени дейци, в който се въвежда възпитателна система на Я. Корчак. С помощта на Ст. Вилчинска и М. Фалска, Я.Корчак управлява и ръководи до 1926г. Дом за сираци и Нашият дом, които стават образцови възпитателни заведения. През 1921г. Дом за сираци получава като дарение място с вила близо до Варшава. Там вРужичка, децата отиват на лагер и прекарват зимните и летните си ваканции. През 1928г. в Ружичка Я. Корчак организира Дом за малки деца- от 3 до 7 годишна възраст, като филиал на Дом за сираци. Негова ръководителка става Ида Мержан. В Дома за сираци има училище, което посещават и деца от града. След като Полша получава независимост, децата започват да учат в полски начални училища в града. Така живее Домът за сираци до есента на 1940г.

В Дом за сираци и в Нашият дом Я. Корчак работи с помощта на малоброен възпитателен персонал, обединен в Педагогически съвет. За възпитателна работа с децата той привлича някои от своите възпитаници, които навършили 14 години, трябва да напуснат дома, но той ги задържа за известно време като помощник-възпитатели. Търси съдействието и на бедни студенти, които за 3 часа занимания с децата получават жилище и храна. Те образуват т.нар.бурси. Я.Корчак обръща особено внимание на постоянните наблюдения върху всяко дете: неговото физическо и психично състояние, поведение, конкретни прояви и реакции, без да се пренебрегват и най-малките детайли, както и на писменото отразяване и

Януш Корчак facebook image
Публикувано от: Стефан Георгиев

Подобни материалиЯнуш Корчак 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.