Начало на реферати

Януш Корчак


печата се появило името Януш Корчак- името, с което по-късно Хенрик Голдшмит става известен като човек, педагог и писател в цял свят.

От 1905г. в продължение на седем години, с малки прекъсвания Я.Корчак работи в детска болница във Варшава. Той разбира не само потребностите на болния организъм, но и детската психика. Изрязва от хартия куклички и ги носи на децата в болницата. По време на руско-японската война през 1904г. е мобилизиран като лекар. Завръща се през 1906г. и постъпва отново в своята детска болница. Той е много добър диагностик. С щедър ум и отзивчиво сърце д-р Голдшмит лекува деца на бедни и богати родители. От богатите родители-прокурори, генерали, директори и пр. той дръзко взема големи хонорари, за да лекува безплатно бедните си пациенти, на които дава пари за предписаните лекарства. Безплатно той лекува децата и на прогресивни учители, журналисти, млади адвокати, социалисти и лекари. През летните ваканции на 1904г.,1907г. и 1908г. работи като възпитател в детските колонии за бедни деца, организирани от създаденото през 1882г. Дружество за летните колонии. Със скромните си спестявания през 1907г.,1908г., и 1909г. д-р Голдшмит пребивава една година в клиниките на Берлин, половин година в Париж и един месец в Лондон, за да задълбочи познанията си по медицина. В свободното си време той посещава приюти за сираци, поправителни домове, домове за малолетни престъпници, училища за умствено изостанали деца, неврологична клиника, запознава се с дейността на благотворителни дружества.

И отново се връща във Варшава към своите задължения в малката детска болница. През есента на 1912г. Я.Корчак поема поста директор на Дом за еврейски деца, наречен Дом за сираци, който става негов собствен дом в продължение на тридесет години- до края на живота му.

Корчак чете трудовете на френските класици и бленува за Великият синтез на детето. Той много размишлява и мечтае за детето в огромно обобщение, за интегрирано пълно знание за неговата природа и потребности, за условията, необходими за правилното му развитие и формиране. До 1912г., когато изпълнява задълженията си на лекар, Я.Корчак чувства потребност от изследователска работа. В дневника си той пише: Искам да умея, да зная, за да не блуждая, да не греша. Аз трябва да бъда добър лекар. Трябва да създам собствен модел. Не искам да следвам признати авторитети. Домът за кераци е реализация на тази мечта за собствени изследвания. В седем годишната си медицинска практика той разбира, че добрият лекар педиатър трябва да познава детето не само когато е болно-приболедуването-катастрофа. Той трябва да го познава и в светлите минути на своето благополучие. А, това изисква да го наблюдава всекидневно в продължение на много години, не за кратко време или от случай на случай. Януш Корчак е убеден, че бъдещите лекари трябва да практикуват не само в болницата, но и в детски дом, тъй като там

Януш Корчак facebook image
Публикувано от: Стефан Георгиев

Подобни материалиЯнуш Корчак 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.