Начало на реферати

Януш Корчак


IV. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
Корчак, Я. Избрани педагогически произведения. Държавно издателство Народна Просвета София, 1990.


Корчак, Я. Право на детето на уважение, Как да обичаме детето. Министерство на народната просвета . Клуб Януш корчак при българското педагогическо дружество София, 1987.19


Януш Корчак facebook image
Публикувано от: Стефан Георгиев

Подобни материалиЯнуш Корчак 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.