Начало на реферати

Януш Корчак


възрастните към уважаване и защитаване на детето и детството, към оставяне на правото му да бъде такова каквото е.

Изгражда система на интернатно възпитание, съобразена с конкретните условия, прилага свои организационни форми за възпитателна работа, които се явяват новаторски, създава нов тип взаимоотношения между възпитатели и възпитаници.

Целият му живот и педагогическа дейност са насочени към стремежа за опознаване на това чудно създание, което много често бива пренебрегвано и наранявано. Корчак отдава цялата си енергия, любов и жизнена сила на работата с децата. Постоянно си води записки и анализира дори незначителните случки, защото е убеден, че нищо не е маловажно или за пренебрегване. Насочва вниманието на читателите си към факта, че няма готови формули или принципи, които да са универсални при отглеждането на всяко едно дете. Всички те са индивидуални човешки личности, със свои радости, болки и страсти, със различен темперамент и морална философия. Грешно е, казва Корчак, да се делят децата на удобни и неудобни , на такива, които не привличат внимание и такива, които изискват двойно повече енергия и сили. Всички деца са добри по природа и не би трябвало да бъдат съпоставяни според идеала на обществото за доброто дете , защото той не би могъл да бъде категоричен за всяка ситуация.

Чрез размислите, които излага в своите произведения, Я.Корчак се опитва да предпази възрастните от прекомерното им обгрижване и възпиране на децата да не правят нещата, които биха могли да ги наранят по някакъв начин. Децата се учат от самия живот и именно пораженията и раните, които получаваме в детството ни каляват духовно и ни правят по устойчиви на житейските неволи. Ако растем в стъклен похлупак никога няма да бъдем готови да срещнем очи в очи истинският живот, ако не се научим да падаме, никога няма да разберем как да събираме сили, за да се изправим отново. В този смисъл, децата трябва да грешат, трябва да откраднат, излъжат, измамят поне веднъж. Защото иначе никога няма да придобият имунизация срещу лъжата, кражбата, измамата и животът ще ги окаля .

Я. Корчак вижда детето като велик труженик. То расте, опознава света, реагира емоционално, оценява всичко, което го заобикаля, проверява, съмнява се, коригира. Това е тежък труд. Делението на годините на по-малко и повече зрели е неправилно. Според него няма незрели години, не съществува някаква йерархия въз основа на възрастта. В болката и в радостта, в надеждата и разочарованието няма по-висок и по-нисък ранг. И изисква да се гледа на детето винаги сериозно, да не бъде потискано, да не го унижаваме, да не гасим пламъка му, да не бързаме, да не пропускаме, да не го предаваме в робство на утрешния ден. Според Я. Корчак при възпитаването на децата са необходими не деспотизъм, не суровост и

Януш Корчак facebook image
Публикувано от: Стефан Георгиев

Подобни материалиЯнуш Корчак 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.