Начало на реферати

Януш Корчак


III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Животът и творчеството на Я.Корчак минават под знака на две войни, едната от които се оказва фатална за великият педагог. Въпреки това той никога не престава да поставя уважението, любовта и свободата към човека на първо място в сърцето си, и над всичко останало. Хуманист до края на дните си, той през целия си живот не престава да се бори за идеите и мечтите си. Децата са не само част от неговата работа, но и част от целият му жизнен път. И той безпрекословно вярва, че педагогиката е наука не за детето, а за човека като цяло.Че ако се вгледаме по добре в нас самите, ако преоткрием собствените си морални ценности и добродетели, тогава няма да има нищо по лесно от това да разбираме своите деца.

Произведенията на Януш Корчак не са насочени само към специалистите в неговата професионална област. Те са насочени към обикновения човек, към всеки, който има желание да разбере малко повече за децата.А всеки обикновен човек в определен момент от своя живот се сблъсква с трудностите на родителството. Добрият родител е този, който не само се грижи физически добре за своите деца, който гледа да са нахранени на време, да са заспали в определения час, да не паднат или да не се ударят. Добрият родител е този, който не се доверява на чуждата компетенция, а има желание да гледа, слуша, наблюдава, разсъждава за всяка случка в която детето му участва. Добрият родител поощрява своя малък син или дъщеря в стремежа им към формиране на независима личност. Детето, което бива потискано в своето детство, което бива заставяно да върши нещата, които не иска, което бива подценявано, няма как да израсне със самочувствие на индивидуална личност, то винаги ще се съмнява в собствената си способност да се справя положително и живота ще му остави непоправими емоционални рани.

Януш Корчак подтиква родителите да открият този верен баланс във възпитанието, който да не клони нито към прекаленото позволяване на всичко, нито към прекалено строги забрани и наказания. Защото всяка крайност винаги е пагубна за организма към който е насочена.Верният подход лежи във всеки от нас, само трябва да се вслушваме повече в своите деца и да се научим да ги разбираме, да ги уважаваме и да уважаваме правото им на щастие.

Педагогическите идеи в дейността и творчеството на полския лекар педагог Я. Корчак, са значими и днес. Неговото педагогическо наследство е ценно както за възпитателите и педагозите, така и за обикновения читател, който иска не само да научи повече за сложния свят на децата, но и да се научи да ги разбира по пълноценно.

Я. Корчак открива тясна връзка между медицината и педагогиката, изследвайки психофизиологическото развитие на детето. Подтиква

Януш Корчак facebook image
Публикувано от: Стефан Георгиев

Подобни материалиЯнуш Корчак 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.