Начало на реферати

Пътят на самопознанието – път към самоусъвършенстване и хуманизиране на общуването


Самоусъвършенстването е невъзможно без самопознанието. То е главен способ за постигането на добра и целенасочена организация, както и за пълноценно общуване. Докато процеса на самоопознаване ни дава основния “план” за хуманизиране на общуването, то процеса на самоусъвършенстване е връзката, начина за постигането му. Откривайки чрез самопознанието своите недостатъци, грешки от към методи и подходи, то чрез самоусъвършенстването можем да подобрим качеството си на работа, умението ни за организиране и да подобрим качеството на учебно-възпитателния процес, както и качеството на комуникационните ни умения. Самоусъвършенствайки се можем да се докажем сред децата, задържайки им интереса чрез интересни примери и факти, давайки им възможност за изява като “субект”. Постоянно усъвършенствайки се, учителят трябва да се стреми към хуманизиране на общуването.

4.Извод

Пътят на самопознанието – път към самоусъвършенстване и хуманизиране на общуването. Това е един сложен, двустранен процес, играещ роля от зараждането на обществото. Поглеждайки проблема дори извън предмета “Педагогическо общуване”, той е актуален. Общуването е част от ежедневието на човека, било то пряко или косвено, делово или свободно и т.н. Общуваме с приятели, със семейството, с познати и непознати, с колеги, шефове, подчинени и др. С всички тях, имаме взаимоотношения, изискващи различно поведение, отношение, граници и правила. Чрез общуването можем освен да придобием някаква “външна” информация, можем да опознаем и човека стоящ срещу нас – неговият характер, добродетели и недостатъци, какъв е той като цяло, като личност. Всичко това се свежда в рамките на познанието. Но общувайки освен другия, можем да поопознаем и себе си. От тук идва двустранчивостта на процеса. Общуването ни дава възможност да се самоопознаем – да се самоопределим като характер, да видим нашите добри и лоши черти, да опознаем и контролираме емоционалните си състояния и т.н. Накратко самопознанието ни дава възможност за самоанализ, самооценка и самоусъвършенстване. От друга страна самоопознавайки се и самоусъвършенствайки се – коригирайки нашите грешки и недостатъци, ние можем да постигнем хуманно, пълноценно общуване.

Пътят на самопознанието – път към самоусъвършенстване и хуманизиране на общуването facebook image
Публикувано от: Павлина Стоянова

Профил на социалната роля учителя 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.