Начало на реферати

Пътят на самопознанието – път към самоусъвършенстване и хуманизиране на общуването


Асиметрично (съподчинено).

В зависимост от контингента на участниците:

  • Междуличностно;

  • Лично-групово;

  • Междугрупово.

и др.

3. Самопознание, самоусъвършенстване и хуманизиране на общуването

Самопознанието е неразделна част от ежедневието ни. То е сложен процес, необходим за нашето благополучие. Както казахме, цел на педагогическото общуване е да превърне ученика от обект в субект, с лично мнение и отношение. Необходимо за тази цел е познанието. Самопознанието, като вид познание, играе голяма роля в изграждането на “субект” и в установяването на пълноценна комуникация (общуване). Независимо от вида на общуване – било то делово, свободно, симетрично, асиметрично и т.н., за постигане на резултат се изисква организация и спазване на определени граници. В процес на самоопознаване човек може да осъзнае свои грешки, недостатъци, да опознае и да подложи на критика характера си, да се самоанализира, да опознае различните свои емоционални състояния, да добие представа за себе си като личност. Именно самопознанието ни дава възможност, както за добра организация в учебно-възпитателния процес, така и за добро у пълноценно общуване в извънучилищните дейности. Чрез него можем да осъзнаем, определим и наложим тези граници и правила за пълноценност на общуването. Това се отнася както за взаимоотношенията “учител-ученик”, така и за “учител-родител”, “учител-учител”, “ученик-ученик” и в извънучилищната среда. За ефикасността на учебно-възпитателния процес е необходимо учителят да подбере подходящите подходи и методи. Некачественото им прилагане обаче може да доведе до нулеви или дори отрицателни, негативни резултати. Проблема тук се намира в учителя и чрез самопознанието, той може да го установи и разреши, да подобри качеството на работата си. Това се отнася за начина на общуване, както с учениците, така и с родители, колеги, приятели, за общуването между самите ученици и заобикалящата ги среда, и други.

Пътят на самопознанието – път към самоусъвършенстване и хуманизиране на общуването facebook image
Публикувано от: Павлина Стоянова

Профил на социалната роля учителя 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.