Начало на реферати

Пътят на самопознанието – път към самоусъвършенстване и хуманизиране на общуването


Русенски университет „ Ангел Кънчев”

Дисциплина „Педагогическо общуване"Реферат

ТЕМА: Пътят на самопознанието – път към самоусъвършенстване и хуманизиране на общуването
Изготвил:

Йордан Петров Балабански

фак. № 106204

Спец.: НУПЧЕ

Курс: IАДата:05.05.2011 Подпис:..........................

/д-р /Пътят на самопознанието – път към самоусъвършенстване и хуманизиране на общуването facebook image
Публикувано от: Павлина Стоянова

Профил на социалната роля учителя 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.