Забравена парола?
Начало на реферати

Публична схема за осигуряване при безработица. Организация на паричните обезщетения при безработица. Финансово устройство на фонд "Безработица"


УВОДПредмет на настоящата работа е темата за задължителната осигурителна защита при безработица. Внимание е отделено на публичната схема за задължително осигурителна защита при безработица, режима за формиране на обезщетенията и помощите и финансовото устройство на фонд Безработица.

Осигурителните схеми по своето съдържание са съвкупност от нормативи, правила, изисквания и механизми за установяване на финансовите задължения и социални плащания, определени чрез планово-статистически и актюерски методи.

Предназначението им е да овладеят, регулират и финансово да покриват икономическите последствия, пропуснатите ползи, увеличените щети и разходи на субекта с непълна, променена или загубена работоспособност. Чрез тях се гарантира необходимата социална сигурност и благосъстояние, независимо от рисковата среда и непредвидимостта на събитията в заетостта и извън нея.

Осигурителните схеми са финансова и законодателна гаранция за ефективно реализиране на икономическата, трудовата, социалната и репродуктивната функция на човешките ресурси.

В съответствие с възприетия класификационен признак те могат да се обособят в множество групи с покриване на различни рискове, категории лица и човешки общности. Могат да имат разнообразни финансови източници, финансова организация, форми на плащания и различно ниво на коефицент на заместване.


Глава първа


Публична схема за осигуряване при безработица. Организация на паричните обезщетения при безработица. Финансово устройство на фонд "Безработица" facebook image
Публикувано от: Продан Ганчев

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.