Забравена парола?
Начало на реферати

Психологията като наука


ПСИХОЛОГИЯТА КАТО НАУКАПредмет, задачи и методи на изследване психологията като наука

Периоди: - ¶-ви период (6 век пр.н.е. до средата на 19 век) Филосовски. Хераклит (540 пр.н.е.- 480пр.н.е.) Делиокрит, Аристотел. 1867г. Уйлям Джимс психоло-гията да с се оформи като самостоятелна наука. 1879г. първата лаборатория за психически изследвания създаване на психологията като наука. Бурно развитие във всички области на човешкия живот. Психологията в България започва да се развива след Освобождението. Принос на народо психологията има Страшимиров Характера на българина в различните области на страната. Бум във военната психология първата свеовна война в Германия, САЩ. Константин Кирков, края на 19-ти век. Предмета на психологията наука за душата от 6-ти век пр. н.е. Откъде идва душата. В Ренесанса наука за съзнанието.19 ти век Джеим наука за поведението на хората. Съвременно разбиране наука изучаваща фактите, закономерностите и механизмите на психиката. Обхващат обширни зони на човешкото познание, има връзка с философията, медицината, логиката, кибернетиката, педагогиката и др. Трудова психология (спортна, авиационна и др.); Геронтопсихология- занимава се с психологията на възраста. Военната психология е самостоятелен клон на на психологията. ЗАДАЧИ:- разработване на психологическата характеристика на условията, в които протича войнската дейност. психологически анализ на определени разновидности воинска дейност. психологична характеристика на воинската личност-психологичен подбор.-разработване на социално-психологически проблеми на ръководство и управление на подразделиния и войската като цяло.-изследване на психологическите аспекти на военното обучение и възпитание. провеждане на изследвания в областа на привеждането на военната техника с психологическата и физиологическата възможност на човека(ергономия). МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПСИХОЛОГИЯТА КАТО НАУКА: - наблюдение;-беседа; -експеримент.


Анализ на психичната структура на човека.Психични познавателни процеси.

СТРУКТУРА И ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЧОВЕШКАТА ПСИХИКА:Всички психически явления се намират в някаква зависимост помежду си. Психологически процеси-основната и характеристика е т.н. процесуалност. Това означава че всички те се пораждат от някакъв стимул(вътрешен или външен ) имат свое време на протичане и в някакъв период те изчезват от съзнанието.Психологични свойства-качества, атрибути присщи на човека относително малко се изменят през неговия живот и се явават като характеристика на неговата психика. Трайна структура са познавателните процеси- осъществяват функцията на нашето съзнание. Всички без вниманието предизвикват субективни образи. При вниманието субективните процеси възникват чрез другите познавателни процеси.Емоционални процеси-Различни емоции и чувства. При тях

Психологията като наука facebook image
Публикувано от: Красимир Трендафилов

Подобни материалиПсихологията като наука 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.