Забравена парола?
Начало на реферати

Психология на развитието на възрастните


ПСИХОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕТО НА ВЪЗРАСТНИТЕ


. ТЕМА: Переспективи на развитието на човека

Измененията, които човек претърпява през своя живот са резолтат от съвместни съчетания на биологията, историята, културата и др. фактори. За различно време тези фактори (тяхното лияние) е различно, а също поради индивидуалните особености на всеки индивид.

Основание развитие - измененията които с течение на времето настъпват в строежа на тялото, в психиката, в поведението на човека, в резолтат на биологичните процеси в организма и въздействието на заобикалящата среда. Тези изменения прогресират и се натрупват, като водят до усложняване функцията на организма и психиката.

Регрес - развитието е непрекъснат процес, но има . на забравяне, а дори някои функции влошават показателите си вследствие възраста или др. изменения.

Регрес - поради някой причини личността деградира - вследствие заболяване, склероза, алкохолизъм, наркотици.

А. - Влияние на средата - напр. научаването на чужд език в съответната страна

Процес на научаване - осъществява се връзката на усвояването на опита чрез серия от упражнения. Включва се не само учението, но и формирането на качества, възпитанието. Един от основните процеси на научаването е така нареченото обоснование - определяне на връзките между различните събития, които протичат в средата (напр. хората се страхуват от нещо, защото гледат как другите се страхуват от това).

Друг важен процес е социализацията - всеобщ процес, благодарение на който човек става член на дадена социална група. В процеса на социализация се усвояват роли, нагласи, мнение, обичаи, характерни за конкретната група. Този процес продължава цял живот. Процеса на вписване в съответната социална група е наричан адаптивен, но то предполага и физическа приспособимаст.

Фактори, които влияят върху човека - три типа фактори:


1.Нормативни възрастови типа - биологически и социални изменения, които обикновено настъпват в предсказуема възраст - пубертет, климакс, тръгване на училище, брак, пенсия и т.н.

Психология на развитието на възрастните facebook image
Публикувано от: Николай Алексиев

Подобни материалиПсихология на развитието на възрастните 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.