Забравена парола?
Начало на реферати

Психология на личността


ПСИХОЛОГИЯ НА ЛИЧНОСТТА-ЛЕКЦИОНЕН КУРС


¶.СЪВРЕМЕННИ ПЕРСОНОЛОГИЧНИ МОДЕЛИ1.Генезис:изучаването на личността е най-вълнуващата,но трудна област в психологията.Богатството от уникални концепции с чиято помощ порсонолозите се опитват да обобщят човешкото поведение е респектиращо.Днес не може да се твърди ,че някое от направленията е доминиращо.Всяко съдържа ценни съображения и заслужава внимание защото е фрагмент,допълване на една обща картина.Те има една цел-да помогне при формиране на представата за онова ,което се нарича личност.

Категорията личност има много общ смисъл!Факт е ,че общото фундаментално схващане за същността на човека отразява и собствени и лични преживявания на съответния теоретик.това означава ,че за да се разбере концепцията на който и да е автор е необходимо в някаква степен докосване до неговата биография-брой членове на семейството,отношение с родители,социокултурен контекст на времето,професионален опит,икономически,религиозни и социален статус.Условията ,в които протича всяка човешка съдба значително влияят върху възприемането на себе си ,разбирането на света и възможностите на човека в него.Философските положения,отнасящи се до природата на човека са полезен модел за оценка на широк спектър от схващания в съвременните теории за личността.Тези най-общи положения са концептуалната рамка на психологията на личността.Ти формират основанията за разбирането на начина ,по който психолозите опитват да обяснят постъпките ,мисленето и преживяванията на хората.Приетата философска методология от страна на автора обуславя съдържанието на създадения от него модел за личност.Тезата типично се илюстрира чрез дихотомията /свобода,детерминизъм,понятия във взаимна връзка едно с друго и при които едното съществува само чрез другото/.По правило автор ,възприел принципа на свободата придава особено значение на онези аспекти на личността,които я правят способна да контролира поведението си и на тази база изобретява модел за тяхното обяснение.Той игнорира или свежда до минимум всичко онова ,което е някаква предопределеност.Например важността на физиологичните,генетичните или ситуационните фактори на поведението.Просто принципа на свободата го заставя да изгради теорията

Психология на личността facebook image
Публикувано от: Костадин Костадинов

Подобни материалиПсихология на личността 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.