Начало на реферати

Психодинамичен модел - теорията на Зигмунд Фройд


ПСИХОДИНАМИЧЕН МОДЕЛ-ТЕОРИЯТА НА ЗИГМУНД ФРОЙД

Роден в сем. на амбулаторен търговец в Моравия. Чете всичко-Хегел, Кант. Клони към философията, след това към медицината.

Психология-психиката в норма. Психиатрия проявата на психиката извън нормата и нейното лечение. Могат да лекуват чрез медикаменти. Осъществяват дейността си в медицински заведения. Работи с болести с хора с психични увреждания и отклонения. Обучава се на психоза. От 12-14% от северното полукълбо се поддават на психоза. Но Фройд не е ставал за тази дейност, защото е нямал качества за хипнотизатор. В повечето случаи за всяко действие има обяснение, но грешно. Огромната част от нашата психика е несъзнателна. Истинските причини за проблемите са травми в миналото. Динамика подсказва, че поведението на човек е детерминирано, а не случайно и спонтанно. Разглежда организма като сложна енергийна с-ма. Организма се активира от енергия, която минава от една форма в друга.

Инстинкт характеристика

1.Източник състояние на организация която го поражда

2. Цел-отстраняване на възбуда

3.Състояние на временно блаженство

4.Обект-нещо, човек в собственото тяло обезпечаващо удовлетворяването на инстинкта

5. Стимул-количеството енергия необходимо за удовлетворяване на инстинкта

ТОПОГРАФСКА СТРУКТУРА НА ЛИЧНОСТТА

Освобождаването на енергията от инстинкта води до тревожност. Тревогата е:

1.Реална-изчезва с отстраняване на реалната опасност

2.Невротична-когато импулсите несъзнателно стават съзнателни

3.Морална-опасността от наказание

За да избегне тревотата организмът изгражда различни защитни механизми.

Фройд ги открива и те работят успешно. (Монотонният шум е най-дразнещ)

Реагира на заплахата на тревожност по следния начин: Блокира проявата в съзнателно поведение; променя ги до степен в която интензивността намалява или се отклонява

Всички механизми имат 2 проявления: действат на несъзнато ниво и са свойства за самозалуда; променят, отричат възприемането на действителността и правят тревогата по-малко заплашителна.

Видове защитни механизми:

1.Изтласкване-първична защита в основата на формиране на по-сложни механизми-мотивирано забравяне

2.Проекция-приписва своите чувства и поведение на други хора или обкръжението

3.Заместване-преадресиране от по-опасен към по-безопасен обект (самообвинение по рядък начин на заместване)

4.Рационализация- използване на действителността, лъжлива аргументация, чрез която ирационалното поведение се представя за разумно и реално.

5. Реактивно подтискане - защитаваме се от забравени импулси, изразявайки мисли противоположни на подбудата-на 2 степени: -подтискат се неприемливи импулси; - чрез това на ниво съзнание се проявява противоположен импулс.

Поведението е силно неприемливо.

6.Регресия Връщане към детински форми на поведение-инат, перчене

7.Сублимация-дава възможност за целите на адаптация да изменим импулсите си така, че да ги изразим със социално неприемливи мисли и действия-здравословен механизъм. Изменяме обекта без да се сменя проявата на импулса изкуството. Човек със съдестични наклонности може да стане добър хирурт.

8.Отричане-отказва се да преузнае неприятно събитие в миналото или бъдещето. Този модел става основа за цяло направление. Носи белезите на своя създател.(идва от клиничната практика, от хора с неадекватно поведение)Психодинамичен модел - теорията на Зигмунд Фройд facebook image
Публикувано от: Стоян Матеев

Подобни материалиПсиходинамичен модел - теорията на Зигмунд Фройд 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.