Забравена парола?
Начало на реферати

Протокол за КТ на глава при пациенти на лъчелечение
КЛИНИКА ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ


ТЕХНИЧЕСКИ ФИШ №1


ЗА КОМПЮТЪР -ТОМОГРАФСКА СИМУЛАЦИЯ ПРИ ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ

НА ТУМОРНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ГЛАВА И ШИЯ


І Определение


Компютър–томографската симулация при лъчелечение на туморни заболявания в областта на главата и шията:

 • Тумори на мозъка с облъчване само в областта на ЦНС;

 • Тумори на мозъка с облъчване на кранио-спинална ос*;

 • Тумори на фаринкса, ларинкс;

 • Тумори на нос и околоносни кухини;

 • Тумори на устната кухина;

 • Тумори на слюнчени жлези**;

 • Тумори на щитовидната жлеза**.

ІІ Предварителна подготовка на пациента и залата


 1. Посрещане на пациента.

 2. Почистване и покриване с еднократен чаршаф на томографската маса.


ІІІ Подготовка и позициониране на пациента


 1. Пациентът влиза в кабинета, облечен в еднократна престилка (при необходимост).

 2. Пациентът ляга по гръб (или при необходимост по корем) на томографската маса, с глава към гентрито.

 3. Пациентът се имобилизира (при необходимост) с индивидуална имобилизационна маска На пациента се разяснява процедурата, продължителност и имобилизацията.

 4. Ръцете се поставят до тялото.

 5. Маркиране на пациента със светлинния визьор на КТ – между очите в основата на носа ОМ орбито – ментална линия и срединна линия на нивото на трагусите.

 6. Поставяне на рентгенпозитивни маркери на референтната точка – линията на трагусите и ОМ линия върху кожата на пациента или върху имобилизационната маска.


ІV Работа в апаратната


 1. Избор на протокол – спирално сканиране на 5 мм;

 2. Топограми – фас и профил.

 3. Корекции на положението на маркерите или тялото на пациента, ако е необходимо.

 4. Контролна топограма с референтните рентгенпозитивни маркери, ако е необходимо.

 • * При облъчване на кранио-спинална ос - топограмата обхваща цялата кранио-спинална ос;

 • ** При Тумори на слюнчени жлези** и Тумори на щитовидната жлеза** - топограмата обхваща и областта на шията до раменете.

Протокол за КТ на глава при пациенти на лъчелечение facebook image
Публикувано от: STOYNICHKA

Оценка и анализ на здравно-демографското състояние на населението в Италия за периода 1970-2009г 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.