Начало на реферати

Пространствен динамичен модел на полето на професиолекта на компютърните технологии и на социолектите на компютърно базирани групи


Обект на внимание в тази работа е именно широкият диапазон на компютърния словник, който е представен нагледно чрез пространствен динамичен модел. Целта на това моделиране е:

  1. да се представи структурата на полето на професионалния език на компютърните технологии и на пресичащите се с него социални диалекти на компютърно базирани групи;

  2. да се направи възможно отчитането на стратификационно-стилистичния статус на лексикалните единици в него;

  3. да се покаже движението на тези лексикални единици в полето, като се вземат пред вид данните за по-дълъг период;

  4. да се даде отговор на въпросите относно посоката на развитие на тази част от речника на българския език.

 

1. Структура на полето

С появата на направления в науката и производството, прилагащи компютри, за първи път възникват компютърно базирани групи (КБГ). КБГ е обединение от индивиди, чиято обща социална характеристика е извършване на дейност с компютър и редовно взаимодействие с други индивиди, извършващи същата дейност с компютър. Първоначално съществуват само професионални компютърно базирани групи. Това са отделните колективи от специалисти, които професионално са ангажирани в дейности с компютър, а така също и общността им като цяло.

Постепенно в обществото освен тях се формират и групи, фундаментален признак за чието образуване е определен вид дейност с компютър. Целта на практикуваната дейност в тези случаи е не професионална, а друг тип обществена реализация, най-често забавление и социализация. Оформят се социални компютърно базирани групи (СКБГ). За тях някоя от дейностите с компютър е редовно и любимо занимание, което е повод за взаимодействие с други индивиди, извършващи същото. Специфичната компютърна дейност и интеракциите на членовете на СКБГ до голяма степен повлияват техния начин на живот и културата, която споделят. Те непрестанно обогатяват компютърния професиолект, като го прилагат в различна социална среда и във все по-неочакван ситуативен контекст. Нещо повече, като следват стандартите, установени от общия за тях компютърен речник, тези КБГ развиват тесни социолектни надстройки, които са лексикони, специфични за съответното занимание. Под формата на забавление се осъществява технократизация, т.е. своеобразна ранна професионализация на цяло "компютърно поколение". Това е нов, специален аспект в социализацията на съвременния човек, който предстои да бъде изучен. Същото може да се наблюдава и в езика на спорта и музиката, където около едно професионалектно ядро се пораждат периферни социални жаргони на привържениците на определени спортове и отбори, или на различни музикални течения - рапъри, брейкъри, металисти, фенове на поп-фолка и пр.

Пространствен динамичен модел на полето на професиолекта на компютърните технологии и на социолектите на компютърно базирани групи facebook image
Публикувано от: Светослав Стефанов

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.