Начало на реферати

Промоция на здравето и поведенчески рисков фактор - алкохолизъм

Софийски университет„Св. Климент Охридски”

Факултет по педагогика

Специалност Социални дейности
Промоция на здравето и Алкохолизмът


Доклад

по Промоция на здраветоПромоция на здравето и поведенчески рисков фактор – Алкохолизъм

Като поведенчески рисков фактор по принцип може да се приеме, че са едни или други елементи в личното поведение на човек, които повишават вероятността за влошаване на здравето изобщо или засилват податливостта към определени заболявания.По друг начин казано Рисков фактор е това, което увеличава шанса на дадено лице за развитие на специфично заболяване.Сред многобройните рискови фактори за живота на човек в съвременното общество основно се очертават следните:Тютюнопушене,Алкохолна злоупотреба,стрес,нерационално хранене, самолечение, сексуално поведение уврежващо здравето и още много други.
На единия край на скалата на рисковите фактори са нищетата, недохранването, замърсената околна среда, а на другата преяждането, адинамията, тютюнопушенето, алкохолизма и др.,т.е. на планетата едни хора страдат от недостиг, а други от това, че консумират твърде много.Крайният резултат е, че две трети от всички заболявания в по-зряля възраст се обясняват от учените с начина на поведение или с окръжаващата среда по време на детството на хората.”
Един от най – сериозните рискови фактори за живот, зачестил в последно време е прекомерната употреба на алкохол, ч частност - Алкохолизмът.
Алкохолът е вероятно най-древното и все още най-разпространеното средство, което в зависимост от случая причинява релаксация, радостна възбуда или ярост. Днес в света има десетки милиони алкохолици. Смята се, че у нас те са около 300 000. Алкохолът е един от най-опасните наркотици, но по традиция отношението към него остава либерално.
Алкохолизмът като понятие се използва в широк и тесен смисъл.В широк смисъл то включва всички форми на алкохолна консумация, злоупотреба и алкохолна зависимост.В тесен смисъл алкохола се разглежда като масово разпространено социално заболяване, с многопосочни здравни,социални и икономически последствия.Алкохолът е един от главните рискови фактори на редица заболявания.
Влиянието на алкохола върху частите на организма е невъзвращаемо и много пагубно.Алкохола влияе зле на черния дроб.Доказано е , че черният дроб може да разгражда приблизително около 250 грама водка на ден. Ако се пие всеки ден над 150 грама чист алкохол, след 15 години, в около 80% от случаите се развива цироза. Алкохолната цироза се предшества от стеатоза (мастна дегенерация) на черния дроб, която е лесно установима ехографски. Ако на този етап се прекъсне приема на алкохол за един месец, обикновено черният дроб се възстановява напълно.Черният дроб е важен орган за правилното функциониране на организма и промоцията на здравето на всеки човек.Ако той бъде увреден, последствията биха били пагубни.
Същевременно алкохолът влияе и на различни центрове на мозъка-мозъчна кора, малкият мозък, хипоталамус и хипофиза. В мозъчната кора алкохола причинява следното: Премахват се задръжките в поведението – човекът става по-разговорлив и общителен, по-уверен в себе си. Възпрепятства се мисловния процес – човек губи добрата си преценка и способността да мисли трезво, което в много случаи затруднява в последствие психичното и социалното здраве на човек. Алкохолът влияе на системата, която контролира паметта и емоциите. Пияният става обект на преувеличени емоции и загуба на памет.По този начин човекът приел алкохол губи своята реална преценка за реалността, което от своя страна е възможно да повлияе на нормалното социално функциониране на индивида. Малкият мозък координира движението на мускулите. Когато алкохола въздейства на малкия мозък, мускулните движения стават некоординирани. Малкият мозък контролира още и мускулите, които поддържат баланса на тялото. Така въздействието на алкохола се отразява и на способността на човек да пази равновесие. Алкохолът потиска секрецията на антидиуретичен хормон на хипофизата, който кара бъбреците да реабсорбират водата. Когато намалее нивото на антидиуретичния хормон, бъбреците произвеждат повече урина и това довежда до дехидратация, която е вредна за организма и възпрепядства здравословния начин на живот.

Промоция на здравето и поведенчески рисков фактор - алкохолизъм facebook image
Публикувано от: Силвия Стефанова

Оценка и анализ на здравно-демографското състояние на населението в Италия за периода 1970-2009г 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.