Начало на реферати

Промишленото производство – главен замърсител на околната среда


Огромни количества твърди отпадъци заемат стотици хиляди декари земя. Сгуро и пепело хранилищата и изкопите от рудници заемат около 400 хил. дка земя. С тежки метали (Cu, Pb, Zn, Cd, Hg и др.) и арсен над ПДК са замърсени повече от 474 хил. дка селскостопански земи, като в 230 хил. дка ПДК се превишава над 2 пъти. Заедно с по-слабозамърсените всички замърсени земи с тежки метали са 700 хил.дка.

Голяма част от обработваемите земи са замърсени с нефтопродукти (500 дка), радионуклеиди (19 029 дка), засоляване (6 000 дка). Най-сериозно са засегнати районите на Пловдив – Асеновград (71 780 дка), Средногорие (47 400 дка), Кърджали (33 500 дка), Пазарджик (22 800 дка) и Перник (2 500 дка). Почвата в района на КЦМ Пловдив е замърсена с олово 62 пъти над ПДК, а цинкът превишава ПДК 50 пъти. Замърсяванията на почвите в селищата от района на комбината се получават по въздушен път.

Освен директно с изхвърляните от тях отпадъци почвите се замърсяват и чрез вредните вещества във водите и въздушните емисии. Понякога трудно се разграничава влиянието на конкретния замърсител.

Неправилна употреба на хим. торове и средства за растителна защита също предизвиква сериозни замърсявания на почвите.

Сериозни поражения са нанесени на водните ресурси над 50% от поречията на Марица, Огоста, Искър, Камчия.Промишленото производство – главен замърсител на околната среда facebook image
Публикувано от: Марийка Василева

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.