Начало на реферати

Промишленото производство – главен замърсител на околната среда


За удобство при доставка на вносни суровини и материали част от предприятията са създадени по бреговете на р. Дунав и Черно море. Други са изградени близо до местните източници на суровини. Много често са изграждани промишлени предприятия за осигуряване на работа на местното население.

Географското разположение на промишлените предприятия по територията на страната е неравномерно. В някои градове и райдни са концентрирани много промишлени производства. Обособени са няколко промишлени центрове като София – Перник, Ямбол – Стара Загора, Димитровград – Хасково, Варна – Девня, Пловдив – Асеновград – Кричим, Русе – Силистра, Враца – Мездра, Г. Оряховица – В. Търново. В тези центрове се намират голяма част от предприятията на металургията, енергетиката, хим. промишленост.

Съобразно с административното деление на страната промишлеността е съсредоточена главно в Софийска, Пловдивска, Варненска, Хасковска и Бургаска област.

Формираната промишлена структура не е съобразена с географските особености, наличните ресурси и потребностите на страната. Налице е структурен хаос и диспропорции между отделните производства. Като част от бившата социалистическа общност България е трябвало да развива всички видове производства и да осигурява потребностите на другите страни от общността с редица продукти, като торове, метали, машиностроителна и електронна продукция, строителни материали и др.

Развитието на промишлеността до 1989 г. се характеризира с подценяване на изискванията за опазване на околната среда и отлагане решаването на въпросите за намаляване на отпадъците. А оползотворяване на отпадъците бе последна грижа на стопанските ръководства. Пред държавните предприятия не се поставяше въпроса за опазване на околната среда. Поради това след 1970 г. започна осезателно да се чувства отрицателното въздействие на промишлеността върху околната среда. В резултат на ускорената индустриализация малката територия на България се оказа силно замърсена, а някои райони в критично състояние.
Влияние на промишлената дейност върху околната среда


Промишлената дейност е свързана с отделянето на твърди, течни и газообразни отпадъци, като 75% от тях се падат на твърдите.

Промишленото производство – главен замърсител на околната среда facebook image
Публикувано от: Марийка Василева

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.