Начало на реферати

Промишленото производство – главен замърсител на околната среда


За периода 1966/88 г. средногодишният прираст на изпреварващо развитие на тежката промишленост е 1,75%. За същия период средногодишното нарастване на обема на продукцията в черната и цветна металургия е от 8,5% до 11,7%, за производството на електроенергия – 7% – 7,5%, а за хранително-вкусовата и другите отрасли на леката промишленост – 3,8% – 6,8%.

Вътрешноотрасловата структура на тежката промишленост също е подчинена на общата тенденция. В машиностроенето преимуществено развитие има тежкото машиностроене, селското стопанство, подемно транспортно, корабостроенето, а в хим. промишленост – тежката химия (торове, нефтопреработване). Създадени са и центрове на тежка промишленост в страната като Димитровград, Перник, Пловдив, Бургас, Девня.

В резултат на ускореното развитие на тежката промишленост през 1989 г. България произвежда 1,5 пъти повече електроенергия от Унгария и 2 пъти повече от Дания. Увеличено е 2 пъти производството на синтетични текстилни влакна отколкото в Унгария. Добиват се 17 пъти повече лигнитни и кафяви въглища в сравнение с Франция. По производство на калцирана сода нашата страна е на едно от първите места в света, а по производство на азотни торове е на средно световно равнище. България произвежда 3 пъти повече цимент от Дания и Финландия, 4 пъти повече от Норвегия.
Изпреварващо развитие на преработващата промишленост спрямо добивната

Промишленото производство – главен замърсител на околната среда facebook image
Публикувано от: Марийка Василева

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.