Начало на реферати

Промишлени технологии


Тема 5 Технология и преработка на зърнени храни

Пшеницата се състои от:

  • ендосперм съдържа белтъчни в-ва и нишесте

  • зародиш съдържа ензими,витамини...

  • алеранов слой и обвивки белтъчини и мин.в-ва, а обвивките целулоза.

Съдържанието на отделните съставки се влияят от тип,сорт,селекция,район на отглеждане,метериологични и почвени условия и агротехника.

Непосредствено след прибиране на реколтата при постъпване в складовото стопанство или мелничните предприятия се организира грубо и основно почистване на постъпващите партиди.преди подаване за преработка постъпващите партиди трябва да преминат необходим покой от 20-60 дни.Сушене на пшеницата не се препоръчва,но при необходимост ако се осъществи такова темп.на нагряване на зърното не трябва да превишава 40-50^С.След грубото почистване или сушене се провежда основно почистванеза отделяне на останалите груби примеси.

Основни показатели определящи технолоогичните ценности на партидите са обособени в 3 групи:

1.Характеризират състоянието на зърнената маса(цвят,мириз,вкус,влага,примеси,повреди)

2. Показатели влияещи на технологичните(млевни) свойства на пшеницата това са: -стъкловидност,пепелно съдържание,здравина,обемна маса.

3. Показатели х-ризиращи свойствата на готовата продукция хлебопекарни,кулинарни...

Меленето е сложен процес.Той се класифицира еднократно /за пълнозърнестия хляб/, многократно.

Промишлени технологии facebook image

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.