Начало на реферати

Производство и рециклиране на хартия


ПРОИЗВОДСТВО И РЕЦИКЛИРАНЕ НА ХАРТИЯСмята се, че хартията е произведена в Китай преди около 2 хил. години. Производството на хартия се основава на свързването на целулозни влакна, които се добиват от дървесни, лесно преработваеми линейни фибри.

За да се преработи целулозата в хартия се използват голям брой валяци и един непрекъснат процес. Дървесният пулп (целулозата) се добива от дървета с мека дървесина – смърч, бор и от дървета с твърда дървесина – евкалипт или топола. Поради голямото търсене се използват и по-евтини заместители-коноп, юта, лен, бамбук, слама.

Дървесината се превръща в пулп чрез раздробяване на дървения материал до малки стърготини, които се обработват химично или се стриват механично. По-често се използва химическият метод, защото при механичният качеството е много по-ниско. Използват се натриев хидроксид и натриев сулфид при висока температура и налягане, за да се разкъса лигнина и да се освободят целулозните влакна.

В последните години като източник на пулп се явява и вече използваната хартия. Това изисква отпадъчната хартия и картон предварително да бъдат разделени по видове, което може да стане ръчно или автоматично. След това целулозните влакна се разделят, чрез добавяне на вода. В тази суспензия се добавят обезмастиляващи химикали. Чрез центрофуга или вибрационно сито се почиства от неразтворими примеси. Извършва се флотация на няколко етапа, чрез продухване на въздух през получената суспензия така мастилото се отделя и полепва върху изплаващите нагоре мехурчета. Почистената вече суспензия, с концентрация <1% на целулозните влакна се насочва към дисперсното устройство, където влакната се изсушават и нагряват притиснати между две ленти. За получаването на готова хартия те се пресоват.

Има различни видове опаковки – от хартия; от вълнообразен картон (велпапе), който се състои от няколко слепени пласта нагъната хартия; от картон, те са много устойчиви и здрави, биват три вида – картон за кутии, хомогенен картон и бял облицовъчен картон.

Хартиените опаковки са нужни, защото са биоразградими. За производството на хартия са необходими: енергия, вода и дървесен пулп. За пулпа се използват части от дърветата, които не са потребни за нищо друго. Производството на хартия е второ по енергоемкост след производството на стъкло. Но при производството на хартия има голяма опасност за замърсяване на водите с химични вещества. Те увреждат животът във водните басейни, защото намаляват разтвореното количество кислород в тях. Утайките, които се получават при производството на хартия могат да бъдат третирани по няколко начина: изгаряне с оползотворяване на енергията; използване при производството на цимент; компостиране; депониране.

Производство и рециклиране на хартия facebook image
Публикувано от: Недка Михайлова

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.