Забравена парола?
Начало на реферати

Произодството на зеленчуци


Произ-то на зеленчуци по нашите земи е неразделно свързано с развитието на земеделието. В нашата страна зеленчукопр-то се заражда в началото на 18в. След Освобождението зеленчукопр-то продължава да бъде дребно,разпокъсано и служи само за задоволяване на домакинствата. Към 1920г. зеленчукопр-то придобива стоков характер. След 1930г за пръв път се организира износ на пресни зеленчуци. Започва специализация на произ-то,създават се ТКЗС и ДЗС. Внедряват се високи производителни машини. В България зеленчуците за незаменима храна и ценна суровина за консервната промишленост и за износа на страната. Приложение намират полското и оранжерийно производство. По нататъшното развитие на зеленчукопр-то у нас се свързва с развитие на безразсадовото отглеждане на културите. Значението на зеленчукопр-то у нас и в света се разделя на социално и икономическо. При първото значение е важно да се знае,4е зеленч-е са незаменима храна,съдържат витамини, минерал. соли, богати са на захари, аромат, вещ-а, имат определена, но в миним .колич-а калоричност. Витамините са повече в прясно състояние, а не толкова в преработено. Минер.соли са необходими много за детския организъм.Фитонцидите имат консервно и бактерицидно действие (съдъдж-т се в ряпа, чесън и др). Аромат. вещест-а благоприятстват храносмилането. Въглехид-те в зеленч-те са под формата на моно-, ди- и полизахариди. Богати на белтъци са картофите, спанак и др. Съвкупността от хранит. ел-ти и тяхното съчетание определя биолог. стойност на зеленч-те. Второто свързва се с потенциала за получаване на добиви, почвено-климат. условия и вегет. период за отглеждане на зеленч-е. Тук от значение са труд. ресурси за културите, които се отглеждат целогодишно. От значение са и зеленч-те за консерв. пром-ст. В консерв. състояние зеленчуците имат важен дял в износа на страната ни. Икон. значение на отрасъла е свързано с това, че се използват целесъоб-о слънч. енергия и редица др. топлоизточ-и при произ-о на разсад в култивац. съоръжения.


Т2. Много са факторите, от които зависи зеленчукопр-о. Те са 3 групи: природни, икономически и субективни. При първата група фактори най-важен е топлиният режим. Благоприятно е годишната сума на ефективната темп-а да е над 3000-3500jС и безмразовият период да е продължителен (райони с субтропичен, континентален и преходно-континентален климат). Вегетационният период при някои производствени направления се коригира с производство на разсад, чрез растежни регулатори и др. Нашата страна е с преходно-континентален климат. Слънчевата радиация влияе за развитието на зеленчукопр-то. Важна е интензивността и продължителността на слънчевото греене. Съчетано с останалите фактори на околната среда, той играе роля за видовото и сортовото разнообразие и технологията на отглеждане. Слънчевата радиация у нас играе роля за получаване на висококачествен разсад

Произодството на зеленчуци facebook image
Публикувано от: D-r Stoyanova

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.