Начало на реферати

Програмно осигуряване на компютрите


Т1/2 - Програмно осигуряване на компютрите. Операционни системи - предназначение, видове, версии. Потребителски интерфейси.

 

1. Програмно осигуряване на PC

а) системно - използва се за управление на компютърните модули.
    Видове:
      - операционни системи (ОС);
      - BIOS (Basic Input Output System) - набор от програми, записани в неизтриваема памет. Използват се при първоначално стартиране на PC (преди зареждане на OC);
      - Firmware - програми, вградени в някои устройства (напр. CD-ROM устройства, твърди дискове, GSM-и и други).

б) приложно  - програми за решаване на задачи от всекидневната дейност
Примери:
      - текстообработка - MS Word, Open Office Write, KWord, Notepad, Wordpad;
      - електронни таблици - MS Excel, Open Office Calc, KSpreadsheet, Star Office Calc;
      - презентации - MS Power Point, Open Office Impress, KPresenter
      - графики - MS Paint, Adobe Photoshop, GIMP, Corel Draw
      - програмиране - Visual C++, Delphi, Basic
      - бази данни - MS Access, Oracle, MySQL;
      - анимация и видео - Adobe Premier, Macromedia Flash, Media Player, 3D Studio Max;
      - звук - WinAmp, CoolEdit, Sound Forge, Cubase, Cakewalk.
      - инженерни изчисления и проектиране - MatLab, MathCad, CAD/CAM системи;

2. Операционни системи

а) определение - набор от програми за управление на компютърните модули на най-ниско ниво и за осигуряване на въвеждане и извеждане на информация.
   Включва:
      - програма за начално зареждане на PC (намира се на първия сектор на носителя на информация  - дискета, твърд диск или CD-ROM);
      - драйвери на устройства - програми, които управляват всяко устройство в компютъра на ниско ниво;
      - интерфейс - средства за общуване с човека (текстов и графичен интерфейс);
      - средства за настройка, тест и диагностика на компютърните модули.

б) функции на ОС:
   - управление на компютърните модули;
   - изпълнение на команди;
   - стартиране на програми;
   - оптимално разпределение на паметта;
   - работа в многозадачен режим (няколко програми едновременно);
   - работа на няколко потребители едновременно (многопотребителски режим);
   - удобен интерфейс за диалог с потребителя;
   - поддръжка на носителите на информация.

Програмно осигуряване на компютрите facebook image
Публикувано от: Георги Георгиев

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.