Начало на реферати

Програмно осигуряване 2


Програмно осигуряване

ПО или софтуера се разделя на 2 големи групи:

Базово или системно осигуряване което ПО е насочено към управл-то на самите компютърни системи решаване на определени задачи, включва :

 1. операционни системи

 2. сисктеми за мрежи

 3. езици за програмиране и средства за създаване на нов софтуер.

 4. сервизни и помощни програми

1Операц-ти системи са съвк-ст от програми и програмни средства които управл-т апаратната част на компютъра и осъщ-т интерфейс връзка, взаимодействие с крайните потребители. Някои основни техни функции:

 1. Разпределение на паметта и управление на прекъсванията

 2. Управление на входноизходните операции.

 3. управление на изпълнението на приложните програми, че всяка приложна програма е пряко и посредством свързана с Операционната Система.

 4. Управление на обмяната на данни м/у отделните приложни програми, отделните модули на ОП.

 5. Орг-та управление на файловата система съвкупност от справочници и всичвки операции включвания, копиране и др.

 6. Орг-я на интерфейса с крайните потребители взависимост от тази орг-я има 2 типа ОС или платформи:1Диалогови, 2 Графичен потребителски интерфейс.

Диалоговите системи се основават на диалог за даване на команди от крайните потребители и получаване на адекватен отговор от страна на ОС-ми . Ако е правилно зададена програмата се изпълнява, ако не се изписва грешка. Разделя потребителите като разпознават тези команди МSДОS микрософт, ИНУКС- които са диалогови системи за изпълнение на тази команда. Командите са заменени с графични обекти, такива са стартиращи икони бутни и др. графични обекти. Графичните обекти са разположени в програмни групи които са наричат прозорци от тук идва наименованието на УНДОЛС програмата ЛИНУКС ОС за графичен интерфейс.

2.Операц-нни системи за мрежи тук важи също както и за ОС, само че обекта на управление не отделната компютърна система, а цялата мрежа, от тях произтичат и някои изменения, характерни за ОС за мрежа:

 1. Управление на всички физически устройства в състава на мрежа , не само в ОП.

 2. Управление на всички входно-изходни операции независимо от мястото за вход и изход на мрежата.

 3. Управление на приложните програми с разпределение на определена обработка на данни . Създаването на специфична организация.Нивото на разпределеност дали в разрешението на ниво файл на 2млн. потребители едновременно. Най-често се осъществява на ниво запис това е инф-я от даден пациент име ЕГН статус или данни.

 4. Обмяна на данни както м/у отделните раб.места или м/у работни програми

 5. Орг-я на файловата система реализирането на мрежови функции ШЕР ф-я която позволява ползване отваряне справочници папки за колективно ползване, имат различно ниво за достъп само за четене, парола.

 6. Организация на интерфейса с крайните потребители различните потребители имат различни права на достъп които права зависят от изпълняваните функции и от мястото в организационната структура на даденото ЛЗ Соц. Грижи. С отделни функции са отделенията в ЛЗ.

Програмно осигуряване 2 facebook image
Публикувано от: Мейрем Сали

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.