Забравена парола?
Начало на реферати

Програми за възпитателна работа в детската градина


В ролята си на истински системообразуващ фактор, целевата структура на детската градина предопределя шестте основни групи задачи на възпитателното взаимодействие.

Първата група задачи е насочена към осигуряването на постепенното самоизграждане на ключовата структура на личностното развитие на този етап детето като субект на собствената си индивидуална дейност.

Втората група задачи отново е подчинена на личностното развитие на детето и е свързана с овладяването на целия възможен обем от социални отношения.

Третата група задачи е насочена към първоначално формиране на пълноценно функциониране на социалния посредник референтната детска група.

Четвъртата група задачи e насочена към действено-практическо и познавателно-ценностно ориентиране в различните типови социални ситуации на взаимодействие в дейността на хората и в структурите на техните обществени и лични взаимоотношения.

Задачите от петата група са насочени към първоначалното овладяване и усъвършенстване на различните форми на познание.

Задачите от шестата група са насочени към стимулиране разгръщането на уникалния за всяко дете и специфичния за всяка група стил на всекидневен живот и съвместна дейност.

Разбира се, тези шест основни групи задачи са моменти от един и същ процес и трябва да бъдат реализирани взаимосвързано и в единство с постоянни преходи помежду им. Аз, обаче, ще се спра по-основно на втората група задачи, а именно овладяването от детето на целия възможен обем от социални отношения. Този възможен

Програми за възпитателна работа в детската градина facebook image

Подобни материалиПрограми за възпитателна работа в детската градина 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.