Забравена парола?
Начало на реферати

ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ БИЗНЕС НАВИГАТОР


В БИЗНЕС НАВИГАТОР може да се избира и вариант на шрифта. Това става чрез параметъра "Script" в диалога за избор на шрифт. Трябва да изберете вариант "Cyrillic". Някои стари шрифтове нямат вариант "Cyrillic" и всъщност съдържат кирилица във варианта "Western". Ако не е зададен вариант на шрифта, по подразбиране остава "Cyrillic".

Шрифта за екран можете да разгледате веднага, тъй като при промяната на шрифта веднага се сменя видът на всички екрани. Ако не сте доволни от избора си, повторете операцията с избор на друг шрифт. Стандартният шрифт е Arial със Script Cyrillic.

3. Бутони

Натискайки бутон "Бутони", БИЗНЕС НАВИГАТОР предлага възможност за избор на шрифт за бутоните. Освен вида на шрифта може да се избира и големината му според индивидуалните предпочитания на оператора.

Шрифта на бутоните можете да разгледате веднага, тъй като при промяната на шрифта веднага се сменя вида на изобразяване на бутоните. Ако не сте доволни от избора си, повторете операцията с избор на друг шрифт. Стандартният шрифт е Arial със Script Cyrillic.

4.Екрани без фон

Чрез поставена отметка в карето "Екрани без фон" можем да укажем да не излиза фонът-тапет на програмата. Препоръчва се при по-слаби компютри, тъй като ускорява бързодействието при зареждане на екрана.

V. LOG файлове

Функцията е предвидена за някои специфични случаи на записвания в специални LOG-файлове в текстов вид. Предвидена е главно за контрол на амортизационния план, като при включена опция на този екран БИЗНЕС НАВИГАТОР генерира текстов файл с описание на алгоритъма на изчисляване на амортизациите за всеки дълготраен актив. Така могат да се намират бързо грешките при неправилно дефинирани активи.

След маркирането на опцията, при създаване на амортизационен план, БИЗНЕС НАВИГАТОР попълва специалния файл FixAsset.Log с детайлна информация за изчислената амортизация на всяка една партида от дълготрайните активи според приложения за нея метод.

Описанието на съдържанието на файла FixAsset.Log ще намерите при описанието на автоматичните операции (екстрите) за амортизация на дълготрайните активи.

VI. Дискове

1. ДДС на дискета

Тук се указва устройството за записване на ДДС-дискетата, ако то е различно от А:. Когато хардуерната конфигурация е с две флопидискови устройства и устройството за 3.5" дискове е B:, това трябва да се укаже в настройката за "ДДС на дискета".

2.Устройство за архивиране

Устройството за архивиране показва къде да бъде извършено копирането на архива, след като той бъде генериран на твърдия диск на компютъра. Задава се на латиница, с буквата на устройството, в следния формат:

A: за дискети;

C: за твърдия диск на компютъра;

D: за CD-ROM устройство с възможност за записване;

E: за мрежов диск;

ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ БИЗНЕС НАВИГАТОР facebook image
Публикувано от: Зия Халил

Подобни материалиПРОГРАМЕН ПРОДУКТ БИЗНЕС НАВИГАТОР 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.