Забравена парола?
Начало на реферати

Професиограма на професията Училищен психолог


Професиограма на професията Училищен психолог


Професионалната дейност на училищният психолог днес става все по- обширна и дискутирана област на теоретичното познание и на организационните управленски решения. Проблемите на учениците в селото, в малкия и в големия град, в масовото и в частното училище са твърде разнообразни. Ученическият контингент, който училищният психолог трябва да обслужва, е невероятно предизвикателство към знанията и уменията, към опита и интуицията на изпълняващите тази професия.

Предмет на дейността на училищният психолог е проучването и подпомагането на психичното развитие и здраве на децата и юношите в системата на средното образование, подготовка на образователен и професионален избор и адаптирането на учениците към образователната и социалната система. Основната му професионална роля е да бъде посредник в отношенията индивид- училищна система.


I Основни функции на училищният психолог.


В своята работа училищният психолог изпълнява следните дейности/ функции съобразно спецификата на училището и своята квалификация.

1. Диагностична:

  • диагностициране на входното равнище на постъпващите в отделните степени ученици;

  • диагностициране на затрудненията в интелектуалната; личностната; поведенческата сфера на учениците;

  • идентифициране на надарените ученици, както и на учениците със специфични образователни нужди;

  • диагностика и подпомагане на училищното и професионално ориентиране и насочване на учениците.

2. Консултативна:

2.1.Индивидуално консултиране на:

2.1.1. ученици:

  • с проблеми свързани с тяхното поведение;

  • с проблеми свързани с взаимоотношенията с връстниците, родителите и учителите;

  • на психичното, личностното и интелектуалното им развитие.

2.1.2. учители:

  • професионално консултиране на проблеми, произтичащи от взаимодействието с учениците, колегите и родителите.

2.1.3. родители:

  • по проблемите във взаимоотношенията с техните деца;

Професиограма на професията Училищен психолог facebook image
Публикувано от: Петко Стефанов

Подобни материалиПрофесиограма на професията Училищен психолог 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.