Начало на реферати

Проективен тест на С. Розенцвайг


ПРОЕКТИВЕН ТЕСТ НА С. РОЗЕНЦВАЙГ.

МОДИФИКАЦИЯ ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Д-р Ели Драголова


Eли Драголова, Проективная методика Розенцвейга. Модификация для дошкольного возраста. Статья рассматривает специфику проективной методики Розенцвейга для диагностики детей дошкольного возраста.

На основании обследования учитель (воспитатель) может сделать вывод относительно некоторых аспектов адаптации детей к социальному окружения.Eli Dragolova, Method of Rosenttwaig adapted for on preschool. The articles reveal possible on methods on Rosenttwaig about diagnosis on children from beforeschool age. On the basis of fact from the investigation the teacher can make some conclusions for device to the social environment.Проективната методика служи за опосредствено изучаване на личността. Тя разчита на предположението, че чрез използването на специфични, многозначни стимули детето несъзнателно проектира свои желания, потребности, нагласи и емоционално-личностни особености. Използват се картини, петна, цветове и др., които са структурирани и подбрани така, че да изискват частични съждения, словесен отговор или избор. Проектирането се изразява в това , че детето вижда в предлаганите материали свои желания, стремежи, мисли, чувства, а също страхове, опасения, нагласи. Може също да предизвикат асоциации, свързани със значими за детето преживявания, които по една или друга причина избягва да сподели.1

Известният тест на С.Розенцвайг съдържа серия от 24 картини, които изискват спонтанен отговор на изобразени ситуации.2 Картините са подбрани така, че да предизвикат два вида фрустрация - когато героят е в затруднена ситуация, съдържаща пречка, забрана, разочарование или когато към него е насочен пряк укор, обида, обвинение.

Тестът разкрива характера на реакциите спрямо обичайни, възникващи в ежедневието ситуации. Начинът на възприемане на ситуацията и преодоляване на фрустрацията е от голямо значение за обогатяване представите на учителя възрастния за детето, за допълване на психолого педагогическата му характеристика, за разкриване на личностни особености емоции, мотиви, склонности и др.. За това този тест е особено

Проективен тест на С. Розенцвайг facebook image
Публикувано от: Severina Borislavova Borisova

Подобни материалиПроективен тест на С. Розенцвайг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.