Начало на реферати

Процеси на дисоциация на карбонати и оксиди


При голяма степен на дисоциация на АВ и намаляване на нейната концентрация (активност), в разтвора се увеличава аА, а равновесното налягане Рв пада.

Ето защо пълна дисоциация може да се достигне при използването на дълбок вакуум с помощта, на който налягането на газовата фаза в системата Рв(г.ф.) ще бъде много по-малко от Рв и ще има много малка стойност. При неограничена разтворимост на веществата непрекъснато се изменя тяхната концентрация, а изотермата плавно преминава от Рв =  до Рв = 0 (фиг.2. – пунктираната крива 2)

Тази закономерност е качествено приложима за всички реални вещества, имащи неограничена взаимна разтворимост на твърдите фази.

Фиг.2.Влияние на разтворимостта на кондензираните фази върху дисоциационното налягане.


ТРЕТИ СЛУЧАЙ: Твърдите фази А и АВ имат ограничена разтворимост. В участъка А А1 стойността на Рв се определя, както във втория случай чрез уравнението

Процеси на дисоциация на карбонати и оксиди facebook image
Публикувано от: Мария Колена

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.