Начало на реферати

Процеси на дисоциация на карбонати и оксиди


ВТОРИ СЛУЧАЙ – твърдите фази А и АВ са взаимно разтворими (неограничено или частично).

Да разгледаме процеса с неограничена разтворимост на твърдите фази една в друга. В този случай имаме една твърда фаза – твърд разтвор на А в АВ и реакцията на дисоциация протича по уравнението:


Тв. р-р 1. (А, АВ) = тв. р-р 2. (АВ, А) + Вг.

Тук броят на степените на свобода е С = 2 + 2 – 2 = 2 и стойността на дисоциационното налягане не е определена еднозначно от температурата. Тя зависи от състава на твърдата фаза и се изменя в границите от +  до 0. От основното уравнение на дисоциацията

АВтв. = Атв. + Вг.

Следва

Кр = аА . Рв / аАВ от където Рв = Кр аАВА , но аА в началния момент е равно на нула и следователно Рв е равно на безкрайност  (фиг.2.).

С намаляване на концентрацията на АВ неговото дисоционно налягане се намалява, стреми се към 0) и в граничния случай (пълно отсъствие на дисоциация) Рв = 0.


(3)

Ако в системата е създадено налягане РВ(г.ф.)  Рв, то дисоциация на АВ няма да протича.

В обратния случай РВ(г.ф.)  Рв реакцията протича по посока на дисоциацията на АВ, с увеличаване на концентрацията на А в разтвора.

Процеси на дисоциация на карбонати и оксиди facebook image
Публикувано от: Мария Колена

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.